JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Párbeszéd-ima 2012. 06. 10.

Párbeszéd-ima


Jézusom! Mit üzensz nekünk, közösségünk összejövetele alkalmából?

Drága Gyermekeim!

Rátok is igaz az, amit Simon Péternek mondtam: "lám a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát". Lukács 22.31
Értetek is kértem az Atyát: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól! Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból." János17.15 - 16.
A mulandóságban éltek, de nem a mulandóságért éltek. Akik az utóbbi szerint élnek, azok a szenvedések tengerét zúdítják önmagukra. Így teszik pokollá a körülményekben is, az inkább pokolnak, mint Mennyek Országának nevezhető földi életet. Ez a szeretetlen légkör, minden emberre hat valamilyen formában. Hatás, és e hatásra válaszul megszülető magatartás, az ember lelkületének megfelelően vagy pokoli, vagy benső békét hordozó. E válaszban mindenki önmaga rombolását, vagy önmaga építését fogalmazza meg.
Az Én gondolkodás-módomban, számotokra nem létezik annál nagyobb tett, annál nagyobb szeretet, mint a jelen megszentelése. A Velem való állapotszerű együtt élés, együtt cselekvés. Így vagyunk Egyek abban a tettben, abban az Igében, amit tanítok nektek; "szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, hogy ti is úgy szeressétek egymást!" János 13.34.
Szeretetem tartalma az-az önzetlenség, amely nem számításból, nem érdekből szereti lelki testvérét, családját, rokonait, embertársát, hanem azért mert szeretni eszményien szép tett. Még akkor is, ha mások nem szeretnek így benneteket. Aki eszményi szép tettet tesz, nem azért ajándékozza meg embertársát, akár a mulandó világ eszközével is, - ha arról van szó - mert a kérőnek szüksége van rá. Hanem azért, mert a benső szabadság és önszeretet gyémánt kemény szikláján állva, már nincs megkötözve az érdek és számítás, vagyis az önzés pokoli lelkületével, ezért Rám figyelve együtt tesszük meg, amit eszményi szépnek látunk megtenni, felkínálni, odaajándékozni.


Megáldalak benneteket a SZABADSÁG LELKÉVEL!Petróczi István


FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe