JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Felajánló-ima, Hála-ima

ÖRÖMÜNNEP

2014.12.14
Felajánló ima

Drága Jézusunk!
Köszönjük azt, hogy bemutattad nekünk, hogy néz ki az az ember, aki határozott, lényegre törő és összefogott, tiszta szívű, szerettel teli ember.

Köszönjük Neked, hogy végtelen szereteteddel tanítasz bennünket arra, hogy mit jelent valójában igaz emberré válni.

Összefogottak - összeszedettek azt jelenti, hogy gondolatainkat ne hagyjuk össze - vissza száguldani, hanem kérjük segítségedet, hogy Te légy elménk központja.

Természetesen a gondolatunk következménye kell legyen, hogy beszédünkben is legyünk lényegre törőek és ugyanakkor cselekedeteinkben határozottak.

Felajánljuk Urunk Jézus, hogy törekszünk Veled, Általad és Érted, az Általad bemutatott emberré lenni.

Ámen

Csenkiné Gabi

************


Hála-ima
Tanításod felett örvendezem, Uram,
és csodálom, hogy barátoddá fogadtál.
Köszönöm, hogy mindig csodát teszel velünk,
mikor nevedben összegyűlünk tanulni Téged.
Hálát adok, Uram, minden testvéremért,
és köszönöm, hogy feladatot adtál mindegyikünknek.
Tudom és hiszem, hogy Te csak az Örömben vagy jelen,
és angyalaid örökké örvendenek dicsőségedben.
Tanításod által bennem is az Öröm él,
ezt az örömömet sugárzom mindenkire.
Köszönöm, hogy Téged hordozhatunk ebben a világban!

Amen.


Biró László************

2013.09.08.

MEGERŐSÍTŐ (felajánló) IMA

Részlet a Beszélgetés az Angyallal című könyvből, 20. Beszélgetés Lilivel:

"Tudod-e, mi INDÍT el?
Mondd ki, szolgám, hogy "vállalom".
Az igaz szó felszáll az ő színe elé és mint erő száll vissza rád.
A fogadalom ereje belőled indul.
A fogadalom szava mag, amit az égbe vetnek el.
És az terem és visszahull rád sokszorosan.
Lesz mit kiosztanod, szolgám!
Istenbe vetett hit.
Az emberek mind csak a földbe vetnek.
Ezért aszik ki a föld."

Jézusom!
Köszönjük Neked a mindennapi élet ajándékát, amelyet napra szólóan kapunk, csodálatos fénybe, a jelenbe csomagolva! Ennek a csodának a kibontása pedig a mi feladatunk, hasonlóan, mint a karácsonyi ajándéknak. Ajándékod, az a Tett, amely a TE fényedben való együtt járásunk, a Veled együtt való szolgálatunk örömteli gyümölcse. A Veled való együtt szeretésünk indító szava: a vállalom.
Jézusom, megerősítjük újra a Neked való odaadottságunkat, amellyel elindultuk Feléd, vállalva a tanítványág gyermeki útját!
Vállaljuk azt, hogy a tanítványság gyermeki útján Érted, Veled és Általad élünk!

Köszönjük, hogy mindig meghallgatsz minket, és kérünk Téged, lelkileg erősíts meg bennünket!

Kérünk Téged, lelkileg erősít meg minket!

Petróczi István


************

2013.05.12.

Drága Jézusom!
Felajánlom Neked a Hang Közösség minden tagját, a Téged tanulásunkat, az egymás iránti testvéri szeretetünket. Köszönöm, hogy ilyen nemes feladatot bíztál ránk, hogy a Földön föllelhető legtisztább tanításodat, ami az Evangéliumokban, a Hang könyvekben és az Angyalkönyvben nyilvánul meg, sugározhatjuk a világ felé és ezáltal is egyre gazdagodhatunk Benned! Add meg nekünk, kérlek, a lehetőséget, hogy minél jobban előrehaladhassunk a megismerésedben és életté válthassuk szavaidat, hogy ti még nagyobb tetteket tesztek, mint Én (Jn 14,12).

Biró László


************

2013.02.10.

Jézusom!
A szívünket kitárva nyújtjuk Feléd,
hogy befogadjuk a Szentek Szentjét!
Téged hordozni,
Rád figyelni,
Tőled tanulni,
Veled EGY lenni,
legyen, most és mindörökké!

Köszönjük Neked,
hogy mindig meghallgatsz minket!

Ámen


************

2012.09.09.

Jézusunk!
Te vagy a dalunk,
Veled Egyek vagyunk.
Csoda az életünk,
Te Vagy a Kenyerünk!

Ami az Égben Élet,
itt a Földön Feladat,
s szívünkben zeng a dal.
Szeretünk Érted, Veled, és Általad!

Örülünk Neked,
szívünk telve Veled,
de értelmünk sincs Nélküled!
Tanítványaidként,
szeretnünk nem nehéz.
Lényünk szolgálni kész,
Veled EGY-ként.

Köszönjük Jézusunk, hogy Te mindig meghallgatsz minket!


************


2011.11.13.

Jézusom!

A Mi Atyánk imába elmondjuk; "legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is". A Földre születésünk előtt igent mondtunk arra a csodálatos felajánlásra, arra az odaadásra részünkről Neked, aminek a neve ebben a világban Irgalmas Megbocsátó Szeretet. Most, lelkünket újra Hozzád emelve megerősítjük a Neked tett felajánlásunkat, hogy szeressük egymást úgy, ahogy Te szeretsz minket, ahogy Te mindenkit szeretsz. Örömmel adjuk át önmagunkat Neked, és nyitott szívvel fordulva Feléd örömmel fogadunk be TÉGED, az Égi Békét, az Isten Országát. Ettől a pillanattól fogva számunkra te vagy az Égi Otthon, ahol a Legszebb Dallam szól, ahol a Legjobb Illat száll, és ahol az Élet Fénye, a Legszebb Fény mindent betölt.

Kérünk Téged hallgass meg minket!************


2011.10.09.

Drága Jézusunk!

Köszönjük Neked, hogy végtelen szeretettel tanítasz bennünket, hogyan kell a Teáltalad szándékolt emberré lennünk, hogy az örök élet birtokosaivá lehessünk.
Köszönjük, hogy lejöttél Istenünk, közénk, emberként, megmutattad nekünk, hogy mi hogyan lehetünk a Te segítségeddel igaz emberré, legalábbis hogyan törekedjünk rá. Mert bizony sokszor próbálkoztunk, de egy nagy problémánk volt: nem Veled, hanem nélküled akartuk bebizonyítani, hogy jó emberekké az általunk jónak látott cselekedeteinkkel lehetünk. Végül ráébredtünk arra, hogy Nélküled nem lehetünk jók, sőt még emberek sem.

Drága Istenünk, Jézusunk!
Felajánljuk, hogy megbocsátunk mindenkinek aki bánt minket, hiszen Te is számtalan bűnünket bocsájtottad meg. Soha nem bántunk senkit, sőt még vissza sem ütünk semmilyen formában!
Felajánljuk Neked, hogy segítünk ahol tudunk, de Rád figyelve tesszük a segítést is, mert azt is mondtad, hogy legyünk okosak, és óvakodjunk az emberektől.
Felajánljuk egész életünket, szívünket, lelkünket, tetteinket Neked, az egyedüli igaz Istennek!

Köszönjük, hogy Veled és Érted élhetünk ebben a tévutakra vezető, kaotikus világban!

Az egyedüli IGAZ ÚT TE vagy JÉZUSUNK!

Kérünk Téged halgass meg minket.


************


2011.03.13.

Drága Jézusom!

Olyan sokszor mondjuk el, hogy hálás szívvel köszönjük neked azokat az ajándékaidat, amikkel elhalmozol bennünket. Köszönjük, hogysegítesz megoldani nehéz helyzetünket, problémáinkat, mindazt amivel bírkózunk, küzdünk a hétköznapjainkban.
Minden megoldás mellett, szeretném megköszönni magukat a problémákat is. Olyan sokszor meg-megszenvedve éljük meg ezeket a gondokat, mintha elfelejtenénk azt, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Ezekben a problémaerdőkben van lehetőségünk kimutatni Neked azt, hogy valójában Hozzád akarunk tartozni. Így tudjuk kimutatni feléd hűségünket, hogy nem úgy keressük a megoldást, ahogy az e világban az emerek.
Tudom Uram, hogy csak az önmagunkkal, Érted vívott harcaink azok a kincsek, amely az örök életünk drágakövei. Minden elesésünk, bukdácsolásunk, amely után Hozzád fordulunk, mert tudjuk, hogy Nálad van a megoldás. A világban kicsik és kiszolgáltatottak leszünk, de mindezt öntudattal tesszük, mert tudjuk, hogy kiért vállaljuk. Azt mondtad az egyik Hang levélben, hogy a föld mindig mozog alattunk, de éppen onnan ismeri fel azt, aki Hozzád tartozik, hogy nem lefelé néz és aggódik, hogy beszakad alatta, hanem igyekszik a szárnyaira figyelni és minél magasabbra repülni. Ezért Uram köszönjük a gondolkodásátalakítás, az igéd megértése és befogadása által növekedő szárnyainkat.

Kérjük szerető szíved áldását a Feléd való törekvésünkben!


Kérünk Téged halgass meg minket.Szabó Ivett


************


Gazdagrét 2009. 09. 13.


Édes Atyánk!
Hála neked végtelen jóságodért, hogy az itt jelenlévő testvéreim kegyelmi eszközeid lehetnek abban az emberhez illő feladatban, amelynél nincs szebb, nincs jobb és nemesebb, mint az a Végtelen Valóság, az az Egyszerű Szeretet, amelyre minden embert teremtettél: Szeresd az Istent, és szeresd embertársadat, mint önmagadat!

Édes Atyánk!
Kérünk Téged az itt jelenlévőkkel közösen, hogy áraszd reánk a Te Örömöd Lelkét, hogy a Szeretet Jóhírének, az Örömhírnek a lángja lobogjon az itt jelenlévők lelkében, mert az Örömhírt csak ÖRÖMMEL lehet felkínálni másoknak követésre! Legyen akaratod szerint!


Kérünk téged hallgass meg minket!


************Gazdagrét 2009. 08. 09.


Drága Jézusunk!Hálatelt szívvel gondolunk arra a percre, amelyben meghallottuk hívó
hangodat. Előtte nem tudtuk, amit már tudunk, hogy értünk jöttél el.
Értünk jöttél el, mert mi voltunk az elveszett bárányaid, akik nem RÁD figyeltünk, elkóboroltunk.

Sok fájdalommal járt e nem RÁD figyelésünk, és keservesen elkezdtünk zokogni, mert vágyódtunk az igaz Szeretet után, aki TE VAGY!

Hálát adunk drága JÉZUSUNK NEKED, hogy meghallottad jajgatásunkat, és hívtál: Gyertek gyermekeim, Én vagyok akit kerestek!

Köszönjük Urunk, hogy szívünkben lakást vettél, és mi lakást vehetünk NÁLAD!

Drága JÉZUSUNK! Hálánk jeléül fogadd el felajánlásainkat.

Felajánljuk NEKED szeretteinket, testvéreinket, barátainkat, és ellenségeinket is.

Felajánljuk értelmünket, érzelmünket, tetteinket, és egész életünket.

Törekszünk URUNK úgy szeretni, ahogy Te szerettél, szeretsz bennünket.

KÉRÜNK TÉGED, HALLGASS MEG MINKET!


Mindörökké

ÁMEN************

Gazdagrét 2008. 01. 13.Jézusom, elhoztad számunkra a Fényt, hogy megvilágítsd számukra az Utat, mely ahhoz a boldogsághoz vezet, melyre egykor teremtettél minket. Esztelen önzésünkben, az általunk vállalt szenvedéseink közepette, még mosolyogni is elfelejtettünk, nem hogy boldogok lehettünk volna. De a TE irgalmas szíved nem tudta elviselni balgaságainkat, s leszülettél közénk, hogy emberként ajánlhasd fel Lelked ajándékait, szabadulásunk lehetőségeit.
Megmutattad, hogy hittel, reménnyel, Téged követve, megtudunk szabadulni, csak hűség és kitartás kérdése, és menni fog.
Igéid fényénél kevesebb lehetősége van a megtévesztőnek irányunkba. S ha segítségedet kérjük, a párbeszéd imáinkban tanácsot adsz, építesz, buzdítasz és vigasztalsz. Csak képesek legyünk rálátni megbocsátó szeretetedre.
Szeretetedre, mely visszavár, hogy letörölje lelkünkről eleséseink fájdalmait, sebeit. Tőlünk függ, mennyire akarjuk azt a boldogságot elfogadni, magunkba befogadni, mit az evangéliumaid megismerése által kínálsz fel számunkra.
Végtelen szeretetedről tesz tanúságot a Feri bácsin keresztül felkínált Hangod. "HANGOD", mellyel az evangéliumok megismeréshez adsz segítséget. Rajtunk áll, mennyire vagyunk befogadók, mekkora az a vágy bennünk, hogy Igazán boldogok legyünk.
Ehhez kérjük segítségedet, erősíts kitartásunkban!KÉRÜNK TÉGED, HALLGASS MEG MINKET!


************

Gazdagrét 2007. 07. 08.

MIATYÁNK


Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, kérünk Urunk, add meg igéidet, tanításodat, mi táplálja lelkünket. Segíts, hogy minél jobb talajra találjon bennünk, képes legyen a tőlünk telhető legjobb termést hozni, a Te dicsőségedre, és a mi gazdagodásunkra.

Legyen igéd, tanításod, számunkra olyan teljes kenyér, mitől szívünk képes lángot fogni attól a tűztől, mit Te elhoztál a Földre.

Te Uram valóban tüzet hoztál, olthatatlan tüzet, szíved szeretetének olthatatlan tüzét, mely képes elégetni a mi szívünkön lévő kemény burkot, hogy mi is égő fáklyává válva, világítsunk az alvó világnak.

Kérünk Téged, bocsásd meg vétkeinket, és segíts minket és mindazokat, kiket Szent Szívedbe ajánlunk, hogy lepattogjon róluk is a bilincs, hogy ők is úgy éghessenek Veled izzó parázsként, hirdetve a szeretet hatalmát, nem uralkodni, hanem szolgálni kívánó gondolatát.

Kérünk, segíts hogy tudjunk szeretni, szolgálni, okosan bölcsen Szent Lelkeden keresztül. Ne a rendkívüliségeket keresve, hanem a mindennap problémáit, a tőlünk telhető bölcsességgel megoldva.

Ehhez kérjük áldásodat!


KÉRÜNK TÉGED, HALLGASS MEG MINKET!

************Vissza az odal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe