JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A Szeretet Hatalma.

ÖRÖMÜNNEP

Prédikáció
János 2,13 - 22


Szeretett Testvéreim!

Én úgy gondolom, Jézus templom tisztítása inkább jelképszerű mint reformáló. Jelképszerű, mert az embert mint templomot jelképezi. Jézus nem véletlenül mondja a farizeusoknak és az írástudóknak - akik ragaszkodtak a tisztasági előírások betartásához -, hogy hiába tisztogatják a testüket, ha belül, a szívük szándékvilága - miként a templom udvara az üzletelőkkel- úgy van tele kapzsisággal, mértéktelenséggel, gonoszsággal. Máté 23,25


Az ember teremtésének a hajnalán Isten minden egyes ember -szellemet, tökéletesnek - Önmaga képére és hasonlatossága - teremtett. De ez teremtményi szinten csupán egy tökéletes keret, egy váz, amely betöltésre várt. Isten ennek a tökéletes szellemi teremtményének felkínálta a saját boldogságát, mint élettartalmat, hogy benne lakhasson, otthon lehessen. Ehhez viszont már kellett e tökéletesnek teremtett szellemi lénynek, mint "váznak", a szabad beleegyezése is. Akik beleegyeztek az Isten által felkínált boldogság, mit élettartalom befogadására, örömmel adták önmagukat Istennek, lettek az Ő temploma. Azok
viszont, akik visszautasították Isten boldogító befogadását, az Istenhiány fájdalmának és az ebből fakadó gonoszságnak lettek a hordozói, templomai. Értelmükben, szívükben és lelkükben a helyet, amit a Teremtő Isten Önmaga számára tartott fenn, elfoglalta és betöltötte a Gonosz. Rablók barlangjává lett az ember, ami méltatlan az Isten boldogságára teremtett lényhez.

De nincs veszve semmi! Jézusban a Szeretet megjelent a Földön, hogy ami valaha elveszett, azt megkeresse, és haza vezesse. Nincs veszve semmi, mert Jézus, ott ahol reményt lát az ember megmentésére, kopogtat az értelem, a lélek és a szív ajtaján. És akinek van füle a hallásra, a kopogást meghallván kiszól:


KI VAGY TE?"Bemutatkozom; Én A HARMONIKUS BÖLCSESSÉG VAGYOK, AKI A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG ÉS KÍVÁNOM MÁSOKTÓL IS." Hang 6/454HONNAN JÖTTÉL, ÉS MIÉRT JÖTTÉL?"Drága Gyermekem!

Súlyos gond terheli szívemet. Eljöttem közétek egy csodálatos világból. Egy olyan világból, ahol nincs könny és fájdalom, ahol mindenki örül a másiknak, ahol mindenki arra törekszik, hogy a másik még boldogabb legyen, még nagyobb öröm és vidámság járja át. Abból a világból jöttem, ahol nincs betegség, nincs anyagi gond, nincs sem gyűlölet, sem félreértés. Ahol senki nem fél soha senkitől és semmitől. Ahol nem ismerik a jónak elmúlását, és ahol mindig, minden csodálatos virágba-borulást él át. Ahol nincs öregedés és aggódás. Nincsenek megélhetési-, gyermeknevelési problémák, nincsenek házastársi feszültségek.
Eljöttem, hogy elmondjam nektek, mi vár rátok rövid idő múltán. És ti? Amikor találkoztok Velem, kezdtek körülhordozni Engem világotokban. Rámutattok sebeitekre, elsírjátok fájdalmaitokat, elmondjátok, milyen tehetetlenek vagytok problémáitok útvesztőiben.
Kétségbeesetten fordultok Felém, mert azt élitek meg, hogy egy nagy csődtömeg vagytok. Mint aki sötét szobában botorkál, s hol a széknek, hol az asztalnak megy neki. Botladozva, reménytelenül dülöngéltek jobbra-balra.
S amikor azt kérdezem, hogy nem kellene-e felhúzni a rolót, nem kellene-e kicsit leengedni kezeteket, hogy kis kezetekkel ne takarjátok el a nagy Napot, a mulandósággal az örökkévalóságot, nem kellene-e nektek azt kérdeznetek Tőlem, hogy honnan jöttem és miért? Akkor ti, e szavaimat meg sem hallva, fájdalmasan mondjátok, mint a részeg, aki a fa körül kering, s úgy sírdogál, mert, mint mondja, be van kerítve, nincs kiút, mert csak a fát látja, amely körül kering. Minden beszűkült körülötte, mert ami szép, ami jó, az mögötte van.
Vagy önvád által mardosva mondjátok, 'ezt megérdemeltem', vagy azt mondjátok, 'elhagyott az Isten'. Így aztán ti reménytelenül álltok Előttem, és Én, Jézus, reménytelenül állok előttetek.
Legalább érdekelne benneteket az, hogy milyen az a világ, ahonnan jöttem, hiszen értetek jöttem! Legalább kérdeznétek, hogy hogyan kellene készülnötök, mit kellene becsomagolnotok, hisz hamarosan el kell hagynotok e világot! De nem. Nem a kitekintés érdekel benneteket, hanem a sötét, amiben vergődtök. Nem az örökkévalóság, hanem a mulandóság, ami rátok terpeszkedik hazugságaival, naiv, érzelmi örömök kecsegtetésével.
Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban reménytelen vagyok! Csak annak életében látok némi fényt felcsillanni, akiben felsejlik e kérdés Felém: 'Jézusom! Honnan jöttél és miért jöttél?' E nélkül csak tüneti kezelést tudnék adni, de ilyet tud adni minden bódítószer is! Ti ezt fontosnak tartjátok magatok számára, Én pedig ezt méltatlannak tartom Magamhoz! Bizony reménytelen az Isten élete közöttetek! Legalább olyan mértékben, amilyen mértékben reménytelen a ti életetek egymás között!
Hogyan magyarázzam meg, hogy döntéseiteknek következményei vannak, s amely döntésben Én, Jézus nem lehettem benne, az ilyen döntések következményeiben sincs helyem?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki az iskolában nem tanul, nem jár jól, ha nem bukik meg?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki a mulandósággal eltakarja az örökkévalóságot, annak nem adhatom meg azt a benső békét, amit megadhatnék, ha nem így tett volna?! Hogyan tehetném meg, hogy aki természetellenesen él, azt olybá veszem, mintha természetesen élne?! Mit tudok tenni azzal, aki, mert nem nyitja ki a szemét, azt akarja látni, és úgy akar látni, mint az, aki nyitott szemmel él?! Hiába akarom megértetni valakivel, hogy amikor az autójában a műszerfalon kigyullad a lámpa, akkor nem az a megoldás, hogy csavarja ki az égőt, mivel a motorban van valami baj. Hiába, ha ő csak azt hajtogatja, hogy annyira bántja a lámpa fénye, villogása a szemét, s ezért ennek megszűntét tartja legfontosabbnak!
Azt kell mondanom, hogy nem rontottál el semmit! Magad vagy olyan sérült, akinek meg kell gyógyulnia, akinek vállalnia kellene azt a gyógymódot, terápiát, kezelést Nálam, amelynek következménye lenne a te szíved benső békéje. Igen. Csak akkor és annál lehetek a következményekben is jelen, ha a döntésben is főszerepet kapok.
Én, Jézus, vagyok életed egyetlen megoldása. Nélkülem, ha az egész világot megnyered is, lelked boldogsága elpusztul. De Általam, Velem és Bennem, ha az egész világot elveszíted is, mindent megnyertél, mert benső békédet, lelked harmóniáját, a hazataláltság örömét veheted át Tőlem." Hang 34/3504.

"Drága Gyermekem!

ÉN, Jézus, csak egyféle hatalmat ismerek, a szolgáló szeretet hatalmát. Én ezt követtem, ezt tanítottam, erről tettem tanúságot az életem árán is. A szolgáló szeretet attól szolgáló, hogy aki szolgál, annak nincs első helye, csak utolsó, és attól hatalom, hogy ez mindenek fölött áll, és ezt nem veheti el tőled senki. HATALMADBAN ÁLL AZ ÉLETEDET ADNI AZÉRT, HOGY SZERESS! Nem mások veszik el, hanem te adod oda! Óriási különbség! És csak az meri az életét adni a szeretetért, aki hisz abban, hogy hatalma van a halál felett. Nekem, Jézusnak pedig van hatalmam a mulandóság felett, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem. Én, Jézus, legyőztem a világot, de nem az engedelmességgel, hanem a Mennyei Atyámba vetett HITHŰSÉGEMMEL! Minden körülmények között az Én Atyám akaratát teljesítettem, de nem azért, mert Ő megparancsolta Nekem, hanem azért, mert Én teljes mértékben azonosítottam magam a Mennyei Atyámmal, vagyis az IRGALMAS SZERETETTEL." Hang 43/4739

Ezért mondtam a templom épületében, hogy a jel, amit adok, ez:

"bontsátok le ezt a templomot és három nap alatt felállítom azt" János 2.19

Testvéreim!

Kell-e ettől nagyobb jel, amikor maga az Isten mutatja meg a pokolban a Szeretet Hatalmát?! Azt a Hatalmat aki maga a Boldog Örök Élet! Aki minden szellemi lény létének Forrása! Aki nem ismer elmúlást, csak a végtelen, örökkön - örökké tartó szolgáló szeretetben megélt boldogságot! Mit meg nem tesz a Végtelen Jóság, hogy a Hozzá visszatérni akaró gyermekeit Haza segítse!?
Mint ahogy Jézusnak van hatalma az életét letenni és ismét újra felvenni azt, ugyan úgy van hatalma arra, hogy új emberré szülje a Hozzá Haza térni akaró tékozlót. De nem csak az Istennek van hatalma, hanem az embernek is, ha egyszer Isten-képű! Az embernek is van hatalma arra, hogy a gondolkodás-átalakítást vállalva értelmét, szívét és lelkét kitárva itt a Földön befogadja a Földre szállt Szeretetet, Jézus Krisztust, aki által lesz az Égi Béke Temploma a Világmindenségben!


ÁMEN
Petróczi IstvánVissza az odal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe