JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Szerény körülmények között élünk

TANÍTVÁNYOK > Új válaszok párbeszéd-imában

Kérdező:
1. Miközben rendkívül szerény körülmények között élünk, miért ad még kevesebb pénzt ebben az évben az Isten?
2. Végtelenül csalódott vagyok mindattól az igazságtalanságtól, ami körülvesz.

Hang: Drága Gyermekem!
Országotokban, világotokban, ahogy egyre inkább teret nyer a tőke, a szerzés, a felhalmozás, tehát a pénz kíméletet és irgalmat nem ismerő hatalma, úgy válik egyre több ember ennek áldozatává, mivel a pénz birtoklása által megélt 'szabadság' hazugsága, nem ismer határokat.
Bizony, országotokban is napról napra növekszik azoknak a száma, akik a gazdasági válságnak nevezett világméretű harácsolás kielégíthetetlensége folytán, a létbizonytalanság szélére sodródnak.
Ezt megélni, ezt feldolgozni, legyen az vallásosan hívő, vagy hitetlen, szinte lehetetlen. Lehetetlen, mert a hívő is és a hitetlen is az anyagi helyzete, a megbecsülése, a megítélése, a lehetősége, az emberként való kezelése területén az igazságot, az igazságosságot várja. A hitetlen az állam vezetésétől, a hívő pedig az Isten gondviselő szeretetétől.
Igen, mert a keresztény vallásaitok évezredeken keresztüli tanítása, belétek betonozta a szívetek vágyát megfogalmazó igazságos Isten képét, gondolatát.
Meg fogsz lepődni! Én nem vagyok igazságos! Én maga az Igazság vagyok! Az Igazság pedig az, hogy az tartozik Hozzám, aki irgalmas, mert befogadott Engem. Az, aki befogadott Engem, az nem kegyetlen, hanem irgalmas. Az nem a vevés, hanem az adás világában él. Az adja Nekem önmagát, úgy ahogy van. Embertársainak meg azt, amire Én tanítottam. Az Istent és embert szeretését.
Engem befogadni, megérteni és bennem hinni csak "szellemben és igazságban" lehet.(Jn.4;24,) Erre a kapcsolatra hívtalak, és hívlak kezdettől fogva. Meg kell értened, hogy nem azt szeretem, akinek sok pénze és gondtalan hosszú élete van. Bizony ezt gondolták annak idején az írástudók és farizeusok is. Nem jöttem volna, ha ez így lenne. Nem tanítottam volna senkit arra, a sátáni önzést, és erőszakot megvalósító világában, hogy az Én szeretetem befogadásának igazolása, az Értem vállalt áldozatvállalás.
Tudom, látom, hogy szinte mindenki a gondtalan biztonságra, tehát kellő mennyiségű pénzre vágyik. Az irgalmatlan önzés éjsötét világában! Aki viszont mégis pénzt kér, az ne Tőlem, hanem az e világ fejedelmétől, a gonosztól kérje, mert ez az ő területe. Én csak a tanítványaimat bíztattam arra, hogy kérjenek és kapnak. Azokat, akik az életüket, a gondolkodásukat, a lélegzetvételüket már Rám tették! Azokat, akik a hűségükkel már igazolták, hogy megértették azt, miszerint Én a látásmódon keresztül vagyok a körülményeiknek is az ura. Tehát elhiszik azt, hogy bármilyen körülmény veszi őket körül, az mind csak a javukra válhat.
Tudom, azt kérdezed, hogyan?
Úgy, hogy legyél a partnerem. Úgy, hogy elhiszed azt, hogy bízom benned! Ezért te találd meg a megoldást, amihez a szeretetet Én adom benned. Én a keresztet is vállaltam érted. Vállalj te is valamit önmagadért, és Értem.
Az, aki csak a hiányt látja, az nem képes meglátni a lehetőséget. Az, aki a körülményei által éli meg magát biztonságban, az gyökerében a bizonytalant látja ennek forrásának. Az viszont, aki Bennem hisz, mert Én már igazoltam, hogy szeretem, az a lelki erejét, a hitét, a találékonyságát, a bátor kezdeményezőkészségét, a biztonságát az Én hűségemben éli meg. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az anyagi, elhelyezkedési problémái egy csapásra megoldódnak.

Nagyon, nagyon régóta várom, hogy megértsél Engem. Nagyon régóta várom, hogy úgy lehessek veled kapcsolatban, hogy a körülmények ne téged alakítsanak, hanem te alakítsd a körülményeidet. Várom, hogy ne a csalódottság, hanem Én vegyek lakást benned. Nincs más, ez az egyetlen ÚT, amely az örök életbe, a boldogság biztonságába, a minden elképzelést felülmúló FÉNY-be vezet.
Ám ennek az Igém befogadása, a feltétel nélküli Rám hagyatkozás az ára!



Megáldalak az Engem megértés Lelkével!




2012.01.04. Szabó János



Vissza az oldal tetejére



FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe