JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Aki úgy érzi, hogy elromlott a kapcsolata Istennel

Gondolkodás-átalakítás > SZABADSÁG

"ha tehát ti gonosz (romlást árasztó) létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog az égi Atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tőle." Lukács11.13.

43/4749.
Kérdező:
Aki úgy érzi, hogy elromlott a kapcsolata Istennel!
1. Szeretnék Isten hű szolgája lenni Miért nem találom Őt?
2. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten csodálatos szavát, meglássam arcát?
3. Miért nincsenek barátaim?
Hang: "Drága Gyermekem!

A három kérdésedre összefoglalom a választ, mert problémáid gyökere nem választható el! Azért nem találsz Engem, Jézust, mert nem jó helyen keresel. Azért nem hallasz, mert nem a lelkiismeretedre figyelsz, és azért nincsenek barátaid, mert nem találod önmagadat sem! Te sajnos önmagadon kívül keresed a boldogságot, és ez még soha senkinek nem sikerült, így nem sikerülhet neked sem.
Megmagyarázom! Én, Jézus minden teremtett lényben benne élek létben tartó módon, ha akarja a teremtmény, ha nem. Az életet Én adtam, és örökre adtam, tehát azt vissza soha nem veszem! De nem lennék jó Isten, ha a létetek nem azon az erkölcsi tartalmon nyerné el értelmét, amely erkölcsi tartalmat a Magam számára is a legvonzóbbnak és a legteljesebbnek élek meg. Ez pedig nem más, mint az a szeretet, amely az ADÁS BOLDOGSÁGÁBAN nyilvánul meg! Minél többet adsz, annál boldogabb leszel, és minél boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert megéled azt a csodát, hogy aki az életéből Nekem ad valamit, azt Én megszázszorozva adom vissza neki! Ha most visszatekintenél az eddigi életedre, te is megláthatnád azokat az ajándékaimat, amelyekkel oly bőkezűen elhalmoztalak. De te nem befelé nézel, hanem kifelé! Aki kifelé néz, nem láthat mást, csak azt, hogy a másik milyen, de azt nem, hogy saját magában hol vannak az igazi értékek elrejtve. A boldogság mindig látás kérdése! Meglátjátok-e, hogy értetek élek bennetek vagy nem. Egy bogár, egy ló, egy muskátli, vagyis az emberalatti világ nem képes sem boldog, sem boldogtalan lenni. Nem, mert nem rendelkezik avval a benső döntési szabadsággal, amelyben öntudatának birtokában képes lenne mindig az általa meglátott jót képviselni. Az állat döntési szabadsága az ösztönvilágába van zárva, ami a faj és létfenntartás megvalósításában teljesedik ki, és ezt átlépni nem tudja. De az ember alapvetően erkölcsi lény, boldogságra teremtett lény, tehát rendelkezik olyan öntudattal és éntudattal, amely segítségével képes önmagát úgy meghatározni a körülötte lévő világban, hogy azt céljai elérésében maximálisan felhasználja. Nem kihasználja, hanem felhasználja! A világmindenséget adtam a kezetekbe, és mellétettem az Életemet, hogy el ne vesszetek. A világmindenséget elfogadtátok, de az Életemet az emberek nagy többsége elutasítja, kimagyarázza, margóra teszi. Boldog vagyok, hogy fájdalmadban Engem keresel! Kétségbe ejt téged is a rövid távú bódultság, megélted, hogy csak látszatmegoldást hoz az, ha valaki felszínesen ismer Engem. Újra a kezemet nyújtom feléd, Gyermekem, hogy itt és most megtanuld megoldani az életedet, hogy hittel, reménnyel át tudd itatni azokat a szándékaidat, amelyeket a lelkiismereted mérlegén megmértél, és nem találtál könnyűnek. A törvényt te is ismered, azt a jót kell tenned a másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A LELKIISMERETEDET KIKERÜLŐ csodás hangokat, utasításokat pedig felejtsd el! A csoda csak annak jelent erőforrást, akiben csoda nélkül is benne élhetek. Ha nem így lenne, akkor egy személyválogató Isten mindenhatósága nyilvánulna meg Általam. A valóság pedig egészen más. Sem személyválogató, sem mindenható nem vagyok! Mindenkit egyetlen gyermekemként szeretek, természetesen téged is, és boldogságotokat tekintve teljes mértékben ki vagyok szolgáltatva nektek. Én csak akkor tudom benső békémet átadni nektek, ha egyáltalán szóba álltok Velem, Jézussal. A ti kérő, őszinte hangotoknak kell megszólalni Bennem, hogy Én is a lelkiismeretetek hangján tudjak megszólalni bennetek. Nem tudom és nem is akarom átlépni a szabadságotokat. Azzal, hogy Hozzám, a Te Jézusodhoz fordultál segítségért, vagyis megengeded, hogy építő, buzdító és vigasztaló módon belépjek az életedbe, nemcsak Nekem, hanem az egész Mennyországnak örömet szereztél. Tanulni hívlak Gyermekem! Engem, Jézust tanulni! E tanulásban feltétlenül megtalálsz Engem, megtalálod magadat, és megtalálod igaz barátaidat is. Médiumom örömmel áll a rendelkezésedre mindenben. Megjegyzem, ha komolyan áttanulmányoztál volna legalább három Hang-könyvet, kétségbeesett kérdéseid igazából már nem is lennének kérdések.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG MINDENT ÁTFORMÁLÓ LELKÉVEL!"Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe