JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Mi a valós bocsánatkérés?

TANÍTVÁNYOK > Új válaszok párbeszéd-imában

Kérdező:
1. Mi a valós bocsánatkérés?
2. Mi az Ó, és Új szövetségi bocsánatkérés?
3. Megbocsájtás után kell-e megengedni ugyanannak a személynek, hogy újra megtehesse a bántást?
4. Lehet még közös ÚT?
5. Segíts, hogy megvédhessem hitre jutásom, támadásaik ellen!

Hang: Drága, drága Gyermekem!
Két egymásnak teljesen ellentétes hatásnak vagytok kitéve a földi életetek során. Az egyik az a társadalmi, és vallási értékrend által sugallt boldogságkép, amely a vérkapcsolaton alapuló család idillikus állapotát sulykolja belétek.
A másik, az Általam tanított, amelyben minden vérkapcsolatot mellőzve, azt akár megtagadva, azokat neveztem az Én Égi családom tagjainak, "aki megteszi égi Atyám akaratát," (Mt. 12;49,).
Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy a vérkapcsolat nem erkölcsi, hanem egy feladat szülte kényszer-kapcsolat.
A leszületése előtt mindenki tudja, és igenli azt, hogy hova és kihez születik le. Ez a feladat alapfeltétele.
A leszületésével, ha akarja, ha nem, már meglévő kapcsolatok rendszerébe tagozódik be. Ez a kényszer. De mindennek oka és célja van! Minden családi vérkapcsolat a kezdetet, az indulást szolgálja. Az erkölcsi kibontakozás, ettől teljesen független. Nem azért tér meg valaki Hozzám, mert a szülei is megtértek voltak. Az, aki ezt így látja, az a megtérése okát nem Bennem (a Szeretetemben), hanem a szülei megtérésében látja. Ezáltal, azok az istenei is.
A megtérésével, az Engem Urának és Megszabadítójának való elfogadásával, mindenki egy olyan láthatatlan, lelki kapcsolaton alapuló családba tagozódik be, amelyben az Engem megismerés, tehát a gondolkodás-átalakítás, az Igém befogadása, és az Engem megvallás, egyszóval a tanítványság az összekötő kapocs.
Elsősorban ebbe a családba tartozol te is! Akkor is "ha szidalmaznak titeket és üldöznek és hazudva minden gonoszt mondanak rátok miattam." (Mt. 5;11,).
Ennek a tanítványságnak az alapmagatartása a megbocsátás kell, hogy legyen. E nélkül senki, hangsúlyozom, senki nem lehet az Én tanítványom!
Meg kell értenetek, hogy minden bűn egyetlen forrásból fakad. Abból, hogy "nem hisznek bennem," (Jn. 16;9,). De ezt a bűnt nem Ellenem, hanem mindenki, önmaga ellen teszi. Ezért tanítottam, hogy az Istent szeretőnek, minden a javára válik! Az Istent nem szeretőnek, meg semmi sem válik a javára! Soha, semmilyen körülmények között! Az, aki önmaga ellen tesz, mert nem hallgat az Istenre, az mindig, és mindenkor bűnt követ el. A Törvényt " Nem eltörölni, hanem betölteni ( tartalmat adni ) jöttem." (Mk.5;17,). Az, aki Hozzám tartozik, megérti azt, aki önmaga ellen tesz. Megérti, de nem helyesli. Ezért mondtam azt, hogy "minden bűn és káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek, bocsánatot nyer," (Mk. 3;28,).
Minden bűn lelki betegség! Csak Énbennem, és Énáltalam nyer mindenki bűnbocsánatot! Én azért öltöttem testet, hogy mindazok, akik belátják, hogy betegek és gyógyulni akarnak, bocsánatot nyerjenek, mert "nem az erőseknek van szükségük orvosra, hanem a rosszul levőknek." (Mt. 9;12,).
Mindenki -akár tudatlan, megtévedt vagy gonosz -, annyi bűnt követ el önmaga ellen, amennyit csak akar. A példabeszédemben a tízezer talentummal tartozó adós, kétszázezer év munkabérének megfelelő tartozást halmozott fel, amit a visszafizetés szándékára, elengedtem neki! Addig, amíg be nem bizonyosodott, hogy nem vette komolyan az irgalmamat. Azt, amit így tanítottam, hogy :" engedd el adósságainkat, amint mi is elengedjük a nekünk tartozóknak." (Mt. 6;12,).

Mindenki csak akkor képes a megbocsátásra, ha Bennem, a Megbocsátóban hisz, mert tudja, hogy Én bocsátok meg benne. Ezt a hitet lehet támadni, de megvédeni nem.
A hitet csak megőrizni lehet, mert "aki végig kitart, az megmenekül (üdvözül)." (Mk. 13;13,). A Bennem való hit nem szorul védelemre, csak megőrzésre. Ez a hit arra való, hogy ÉLETET adjon nektek.
A hitet lehet erősíteni! Azzal, ha elhiszed, hogy az, aki egyre jobban megismer Engem, az egyre jobban szeret. Aki egyre jobban szeret, az egyre jobban törekszik megismerni Engem.
Nagyon szeretlek téged is, és a családodat is. Neked már el tudom mondani ezt, de nekik még nem.

Megáldalak a Bennem való Hit erősítésének a Lelkével!2011.12.14.Közvetítette: Szabó János


Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe