JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Irgalom és igazság

Gondolkodás-átalakítás > IRGALOM

"Boldogok az irgalmasok, mert irgalmat nyernek." Máté 5.7.

"Menjetek csak és tanuljátok meg, hogy mit jelent: irgalma(sságo)t akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem (hogy) a bűnösöket (vétkeseket)." Máté9.13.

"Ha pedig tudnátok, hogy mit jelent: irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat," Máté 12.7.

"Jaj nektek kétszínű írástudók és farizeusok, mivel tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben fontosabb: az ítéletet, az irgalmat és a hithűséget, pedig ezeket kellene megtenni és azokat sem elhagyni." Máté 23.23.

"még inkább többet tegyetek, szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit ne reméljetek érte (semmi viszonzást ne várjatok), és sok lesz a jutalmatok (béretek), és a Magasságos(nak) fiai lesztek, mert Ő jóságos a hálátlanokhoz (és) gonoszokhoz is. Legyetek irgalmasok, mint ahogyan Atyátok (is) irgalmas (könyörületes), és nehogy ítélkezzetek és akkor titeket sem ítélnek meg, és ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak (ti is bocsánatot nyertek)." Lukács 6.35 - 37.

"és lám! egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye, és ezt mondta: Tanítómester, mit tegyek, hogy a (világ)korszakra szóló (aioni) élet részese legyek ? Ő pedig így szólt hozzá: a törvényben mi van megírva ? Hogyan (miképpen) olvasod ?
Az pedig így válaszolt: szeresd az Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkedből, és egész erődből és egész gondolkozás(mód)odból és a legközelebbi embertársadat is, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen válaszoltál, ezt tedd és élni fogsz. Az pedig igazolni akarta magát, így szólt Jézushoz: és ki is az én (legközelebbi) embertársam? Jézus pedig átvette a szót, és ezt mondta: egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba és rablók kezébe esett, akik levetkőztették, meg is verték, elmentek és otthagyták félholtan. Történetesen egy pap ment lefelé azon az úton, és bár látta (észrevette) a túlsó oldalon, elment mellette (elkerülte) hasonlóképpen pedig egy lévita is arra a helyre ért, meglátta és továbbment (elkerülte).
Egy szamaritánus pedig, aki úton volt (arra utazott), oda érkezett hozzá, és amikor meglátta, megesett rajta a szíve (megszánta, megsajnálta), és odament hozzá, bekötözte a sebeit, olajat és bort öntött rá, magát az embert pedig rátette saját teherhordó állatára, elvezette egy fogadóba, és gondját viselte, és másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta: viseld gondját, és amit még ezen felül ráköltesz, én, amikor visszatérek, megadom majd neked.
E három közül, mit gondolsz, ki volt legközelebbi embertársa (felebarátja) annak, aki a rablók kezébe (keze közé) esett ? az pedig ezt mondta: az, aki irgalmasságot tett vele, ezt mondta neki Jézus: eredj el, és tégy te is hasonlóképpen."Lukács 10.25 - 371/25. IRGALOM ÉS IGAZSÁG        
Jézusom! A Te irgalmas szeretetedről, a mi irgalmatlan önzésünkről elmélkedve fordulok most Hozzád.
HANG:" Bizony, mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért, mert neki irgalmaztak, hanem azért, mert ő volt irgalmas. Nagyon kell hangsúlyoznotok, hogy nem Tőlem kell félnetek, hanem elrontott önmagatoktól. Éppen az irgalom az, ami erre a legjobban rámutat.
Amit ti igazság rendjének mondotok, az valójában az irgalmatlanság rendje. Elmondtam és bemutattam, hogy egyetlen igazságot ismerek: szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Nem kisebb feladatot kívánok tőletek, mint azt, hogy itt a földön tegyétek elviselhetővé emberi élet számára a poklot. A pokolnak ez a nótája: kiharcoltam az igazamat.
Akik köreitekben hatalomra jutnak, azok mind ezt fújják. Annak idején Pilátus volt annyira római, hogy lássa: ártatlan férfi áll előtte ítéletre, de volt annyira uralkodó, hogy csak igazságtalan tudjon lenni. Ez ma is így van.
Irgalmasságot akarok, mert Én is az vagyok, és magamra teremtettelek benneteket, és nem akkor nyugosztok meg, ha nektek valaki irgalmaz, hanem akkor, ha ti irgalmassá váltok. Egyszerűen nem érinti a lényeget az, hogy hozzátok irgalmas valaki, vagy sem.
Azt mondtam, a poklot kell elviselhetővé tennetek. Nincs a világon sem hely, sem állapot olyan, ahol jobban elítélték, és borzalmasabban kivégezték volna azt, aki magáról elmondhatta: Én vagyok az élet, - mint itt a földön.
Amikor Én kimondtam e szót, IGAZSÁG, nyilván csak erkölcsi magatartást címkéztem meg vele, mely az irgalom rendjének velejárója, és ami jogi keretekbe nem szorítható bele. Rám hivatkozva csak ilyen igazságról lehet beszélni. Csak ez az igazság azonos Velem, és azzal az ÉLETTEL, mely szintén Én vagyok.
Ennek az IGAZSÁGNAK a megnyilvánulása az a keveretlen viselkedés, melyből bárki ráismerhet minden konfliktus-helyzet megoldására: AMIT NEM AKARSZ, HOGY NEKED TEGYENEK, AZT NE TEDD MÁSNAK. AMIT AKARSZ, HOGY VELED TEGYENEK, AZT TEDD MÁSSAL. Ezt nem elég tudni. Erre törekedni kell. Ez nem pótolható semmiféle áldozat-bemutatással, s ez képes pótolni minden mást."
Vissza az odal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe