JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Gondban vagyok a családom miatt

Gondolkodás-átalakítás > A BOLDOGSÁG > KAPCSOLATOK

21/2122.
Kérdező:
GONDBAN VAGYOK A CSALÁDOM MIATT.
1. Hogyan tartsam szeretetben kis családomat?
2. Társamat segítenem kell, még ellenére is!
3. Mária neheztel rám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A család, mint olyan, erkölcsileg egy nem létező valóság. Csak emberek vannak, akik közösségüket a vérkapcsolat alapján
családnak nevezik. Aki családban gondolkodik, az a szabadságból valami lényegeset nem értett meg. E lényeges valami pedig nem más, mint az, hogy a családnak tagjai általában úgy gondolják, hogy első az egymás támogatása még akkor is, ha mások sokkal súlyosabb helyzetben vannak, és másokban Én sokkal jobban rászorulnék arra, hogy segítsenek Rajtam, mint az ő családtagjaikban (Máté 25;45)!
Azok a kemény szavaim, amelyeket Márk 2 ; 33-34-ben olvashatsz, és még idézhetnék pár helyet az evangéliumokból, mind azt igazolják, hogy a benső szabadság egyik legnagyobb akadálya legtöbbször éppen a családi kötelék!
Neked tehát egyetlen feladatod az, hogy Velem legyen olyan élő kapcsolatod, hogy Én jól érezzem magam nálad! Semmi más feladatod nincsen! Ennek nem von le semmit súlyából az, hogy e kijelentésem mindenkinek szól! Sőt, éppen erősítenie kell mindenkit, mert ha másoknak is ez a csúcsfeladata, akkor természetes, hogy annak is, aki előtt ez probléma!
Ha komolyan veszel Engem, akkor a legnagyobb jót teszed családoddal is, bár fölhívtam figyelmeteket arra, hogy aki egész szívét átadta Nekem, annak számolnia kell azzal, hogy ellensége lesz egész házanépe (Máté 10;36)!
2. Társadat csak abban kell segítened, amiben ő maga kéri, hogy segíts neki! De akkor is csak annyiban kell segítened, amennyiben jónak látod. Ha ő nem akarja, akkor nem szabad segítened, mert ha mégis erőlteted, akkor ez részedről az uralkodni akarásodnak egyik megnyilvánulása lesz! Márpedig Én teljesen elhatárolom Magamat attól, aki embertársán bármilyen ideológia álarc mögött is, akár a szolgálat szent szava alapján, uralkodni akar!
3. Mária mindenkit nagyon szeret, és mindenkinek kész segíteni abban, hogy Hozzám közelebb kerüljetek! Amit a kánai mennyegzőn mondott a szolgáknak, Rám mutatva: "Amit mondd, tegyétek!", pontosan ezt teszi ma is! Nem lehetsz olyan lelkiállapotban, hogy Mária felé fordulva, ő elfordulna tőled! Ha nem hallgattál Rá, akkor igyekezz, hogy máskor hallgass rá! Ő nem tesz szemrehányást senkinek. Anyai szeretetével mindenkit építeni, buzdítani és vigasztalni akar! Téged is!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe