JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Nagyon szenvedek

Gondolkodás-átalakítás > A BOLDOGSÁG > KAPCSOLATOK

21/2120.
Kérdező:
NAGYON SZENVEDEK !
Szenvedéseim egy részét tártam a HANG- médium elé!

HANG: "Drága Gyermekem!
Médiumom Elém tárta leveledet, bár úgy gondolta, hogy nem vigasztaló szavakra van szükséged, hanem az Én erőmre. Jól gondolta! Én, Jézus, benned élek, és mivel soha nem vagyok erőmön kívül, erőmtől függetlenül, ezért számodra is erőmet feltétlenül felajánlom neked! Azért jöttem közétek, hogy belétek költözzem (János 14;23), és aki Engem befogad, annak mindig megadom azt, amire szüksége van ahhoz, hogy szívbékéjét Általam, Velem és Bennem megtalálja (Máté 25;28).
Nagyon ajánlom, hogy a jelzett szentírási részeket keresd ki a Bibliából és olvasd el, mert ezeket a te számodra is sugalltam! Ez egészen biztos!
Te sem véletlenül születettél le a földre, hanem azzal a sorsvállalással, amit most élned kell! Legyen meggyőződésed, hogy amint Nekem, Jézusnak, vállalnom kellet a kereszthalált, hogy megdicsőüljek (Lukács 24;26), ugyanígy neked is az örök boldogságod árát kell megfizetned szenvedéseiddel, egybeölelve az Én szenvedéseimmel.
Isten egészen biztosan nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó! Amennyiben vállalod azt a szerepet, ami erre a rövid földi életre kiporciózódott számodra, annyiban nemcsak te, hanem a világon minden és mindenki valami nagy jóban részesül. Éppen a kettőnk együttes áldozatvállalása által!
Ígérem, hogy erődön felül soha nem engedem szenvedéseid növekedését, ha pedig mégis, akkor az Én erőm ékes bizonyítékul szolgál majd arra, hogy benned élek! Imáidban kérd erőmet, hogy segítsek neked meglátni földi életednek értelmét és értékét! Mert szinte merénylet Isten gondviselő szeretete ellen, ha csak az árnyékokra figyelsz, amikor a FÉNY gyermeke vagy!
Meg kell tanulnod HÁLÁLKODNI! Ennek az útja az, hogy ne csak azt lásd, hogy mi hiányzik neked, hanem vedd észre azt is, amit eddig Istentől kaptál!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe