JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A Hang 1566 sz. levelének analizálása és szintetizálása.

TANÍTVÁNYOK > Jézus Hang-ja csütörtöki közösség munkáiból

A csoportban mindenki előtt ott az van az elemezni és rendezni kívánt Hang levél másolata, füzet és toll. Mindenki elolvassa a Hang levelet, majd néhény percig dolgozik önmagában, a következő kategóriák figyelembevételével:

1. Mi a levélíró problémájának lényege?

2. Mi Jézus válaszának lényege?

3. Milyennek látja Jézus az embert?

4. Milyen Jézuskép bontható ki a válaszból?

Ezután következik a megbeszélés, a tisztázás, ahol mindenki felolvassa az általa leírt mondatokat, majd a legpontosabb mondat vagy mondatok közös megeggyezéssel leírásra kerülnek. Szerintünk Jézus tanításában az a csodálatos, hogy e mondatok önmagukban is végtelen lelki-szellemi gazdagságot hordoznak, mert megtalálható bennük a Forrás, az Élő Isten, Jézus Krisztus.


16/1566.
Kérdező:
SZERETNÉK LELKILEG MEGGYÓGYULNI.
Vigasztalásra vágyom!
HANG: "Drága Gyermekem!
Én azért jöttem le a földre, hogy vigaszt hozzak szívetekbe. De csak akkor valósul ez meg, ha vállaljátok azt, hogy hisztek Bennem, ha vállaljátok azt, hogy úgy gondolkodjatok, ahogy azt Én elvárom tőletek.
A legfontosabb számodra az, hogy hidd el,
szeretlek, és ez a szeretet csak azzal azonosul életedben, amit Én jónak látok a te lelked, a te szereteted fejlődése érekében. Örülj ennek, mert a te életedben sem az a legfontosabb, amit te látsz jónak, hanem az, amit Én látok jónak! És ha azt tapasztalod, hogy Én nem azt látom jónak, amit te, akkor te ne akard az Én elgondolásomat a tiédhez igazítani, hanem a te elgondolásodat törekedj az Én elgondolásomhoz igazítani! Az egyáltalán nem biztos, hogy te jót akarsz magadnak! De az mindig biztos, hogy Én a legjobbat akarom neked!
Drága Gyermekem! Te lehetőséget adtál bizonyos erőknek arra, hogy ne az Én szándékom szerint hassanak rád! Ha ezt belátod, és ezt mondod: "Jézus nevében mostantól kezdve ellene mondok mindennek, ami nem Jézustól jön, és elzavarok minden ártó erőt magamtól! Jézus nevében átadom életemet az én mennyei Atyámnak!", akkor helyre áll benned az a normális élet, amely az Én életem benned. Jól teszed, ha őrangyalodat, és a többi angyali lelkeket is felszólítod így: " Őrangyalom, angyali seregek, jöjjetek segítségemre, hogy Jézus tudjon zavartalanul élni bennem!"
Ha ezeket mondod, akkor béke költözik szívedbe, éspedig az Én békém!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

1. Mi a kérdző problémájának a lényege?

- Nem ismeri helyesen az evangéliumok Jézusát, ezért lelkileg beteg.


2. Mi Jézus válaszának lényege?

- A Jézusban való hit és a gondolkodás-átalakítás meghozza a lélek gyógyulását.


3. Milyennek látja Jézus az embert?

3/1. Olyannak, aki lehetőséget adott bizonyos erőknek, hogy ne Jézus szerint hassanak rá.

3/2. Olyannak, akinek hiányos a Jézusba vetett bizalma.

3/3. Olyannak, aki a Hang válaszától várja a problémája megoldását.

3/4. Olyannak, aki nincs tisztában Jézus iránta tanúsított szeretetével.

3/5. Olyannak, akinek át kell adnia magát Jézusnak ahhoz, hogy az ártó erők ne tudjanak hatni rá. (Ne tudjanak uralkodni rajta.)

3/6. Olyannak, aki vigasztalódni szeretne.

3/7. Olyannak, aki még nem hisz Jézusban.

3/8. Olyannak, aki ha lelkileg gyógyulni akar, akkor az Evangéliumokkal igazolható Jézushoz kell igazodnia.

3/9. Olyannak, aki még nem tudja, hogy az Isten a legjobbat akarja az embernek.

3/10. Olyannak, aki még nem indult el a Jézus által kért gondolkodás-átalakítás útján.

3/11. Olyannak, aki szenved az ártó szellemektől.

3/12. Olyannak, aki szeretne lelkileg meggyógyulni.

3/13. Olyannak, aki megtévedt, és most kiutat keres.

3/14. Olyannak, aki tudja, hogy segítségre van szüksége.

3/15. Olyannak, akinek a lelki fejlődése múlhat azon, hogy hisz-e abban, hogy Jézus szereti őt.

3/16. Olyannak, aki saját erőből nem képes szabadulni az ártó szellemi hatásoktól.

3/17. Olyannak, akiben még nem él Jézus Békéje.

3/18. Olyannak, aki nem ismeri ki magát a szellemi erők világában.

3/19. Olyannak, aki nem bízik abban, hogy ha az angyalokat kéri, akkor azok a segítségére jönnek.

3/20. Olyannak, aki a tudatlansága folytán a rossz irányba is kinyílt a szellemvilág felé.

3/21. Olyannak, aki még nem rendelkezik Jézus felé a bizalom lelkével.

3/22. Olyannak, aki eddig Jézusra nem hallgatott.

3/23. Olyannak, aki elhiszi, hogy Jézus meg tudja őt vigasztalni.

3/24. Olyannak, aki nem tudja azt, hogy mi a jó neki.

3/25. Olyannak, aki nem látja jól, hogy ki a legfontosabb az életében.

3/26. Olyannak, akinek a döntésén múlik, hogy hisz-e Jézusban.


4. Milyen Jézuskép bontható ki a válaszból?

4/1. Olyan, Aki azért jött a Földre, hogy vigaszt hozzon a szívekbe.

4/2. Olyan, Aki akkor tud csak vigasztalni ha hisznek Benne.

4/3. Olyan, Aki várja, hogy higgyenek Benne.

4/4. Olyan, Aki közli a levélíróval, hogy szereti.

4/5. Olyan, Aki megszületett a Földre.

4/6. Olyan, Aki szeretetből tanít.

4/7. Olyan, Aki a levélírót (a Hozzá fordulót) gyermekének mondja.

4/8. Olyan, Aki az Általa képviselt gondolkodás-átalakításra buzdít.

4/9. Olyan, Aki az angyalok segítségével akar zavartalanul élni az emberben.

4/10. Olyan, Aki képes tanácsot adni arra, hogy hogyan állhat vissza a levélíró emberi élete.

4/11. Olyan, Aki a Hozzá fordulónak segít a lelki fejlődésben.

4/12. Olyan, Aki válaszol a Neki feltett kérdésre.

4/13. Olyan, Aki a saját látásmódjának a megismerését javasolja.

4/14. Olyan, Aki nem mindig azt látja jónak, amit a levélíró.

4/15. Olyan, Aki közli a levélíróval, hogy nem igazodhat az emberi elvárásokhoz.

4/16. Olyan, Akinek a vigasztalása feltételekkel valósulhat meg.

4/17. Olyan, Aki az ember hite által tud bennünk élni.

4/18. Olyan, Aki az angyalok segítségét kínálja fel.

4/19. Olyan, Aki a békéjét a levélírónak akarja ajándékozni.

4/20. Olyan, Aki megszabadít az ártó erőktől.

4/21. Olyan, Aki mindig a legjobbat akarja a Hozzá fordulónak.

4/22. Olyan, Aki nem erőszakolja rá az emberre a gondolkodásmódját.

4/24. Olyan, Aki Által az Atyához lehet jutni.

4/25. Olyan, Akinek békéje van (Önmagában).

4/26. Olyan, Aki óvja a levélírót, hogy kontroll nélkül forduljon a szellemvilág felé.

4/27. Olyan, Aki csak azzal azonosul az ember életében, amit Ő lát jónak az ember fejlődése érdekében.

4/28. Olyan, Aki feltételeket fogalmaz meg a Hozzá tartozásról.

4/29. Olyan, Aki a Hozzá fordulót megáldja.

4/30. Olyan, Aki egyértelműen fogalmaz.

4/31. Olyan, Aki azt várja hogy a levélíró bízzon Benne.

4/32. Olyan, Aki engedi, hogy megtapasztaljuk azt, hogy az elgondolásaink nem mindig jók.

4/33. Olyan, Akiben lehet hinni.

4/34. Olyan, Aki csak azt tudja boldogítani aki bízik Benne.

4/35. Olyan, Aki nélkül nincs normális életvitel.

4/36. Olyan, Aki rendelkezik a bizalom lelkével.

4/37. Olyan, Aki megmutatja a Hozzá fordolónak a Hozzá vezető Utat.

4/38. Olyan, Aki az ember értelmére akar hatni.

4/39. Olyan, Aki az ember élet-problémájára megoldást kínál.

4/40. Olyan, Aki csak az emberrel együtt tud munkálkodni.

4/41. Olyan, Aki tökéletesen ismeri a levélírót.

4/42. Olyan, Aki ismeri a szellemi erők emberre gyakorolt hatását.

4/43. Olyan, Aki a bizalom lelkét képes átadni a levélírónak.

4/44. Olyan, Aki önismeretre késztet.

4/45. Olyan, Akinek a békéje be tud költözni az ember szívébe.

4/46. Olyan, Akinek a nevében el lehet zavarni az ártó erőket.

4/47. Olyan, Aki várja, hogy az ember úgy gondolkodjon mint Ő.

4/48. Olyan, Aki ismeri a saját erejét.

4/49. Olyan, Aki élni tud a levélíróban.

4/50. Olyan, Aki ismeri az angyalokat.

4/51. Olyan, Aki együttműködik az angyali seregekkel.


Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe