JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Párbeszéd-ima 2010. 04. 11.

Párbeszéd-ima

"Ez az én parancs(olat)om, hogy (úgy) szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ennél nagyobb szeretet senkiben sincs, mintha valaki lelkét adja oda barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek.  Többé nem mondalak titeket rabszolgáknak, mivelhogy a rabszolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Titeket pedig barátoknak mondottalak, mivelhogy mindeneket amiket hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek (megismertettem veletek)." János15.12-15Jézusom! Mit üzensz nekünk, a 2010. április 11-i szentmisénk alkalmával?

"Szeretett Testvérem, Szeretett Testvéreim!
A szeretni tanulás egy folyamat, amely végig tart az ember, a szellemi teremtmény földi életében, és azon túl is folytatódik. De az "alapokat" mindenképpen itt, a Földön kell, hogy Kősziklára rakja le az, aki a tanítványom akar lenni. A leszületésed előtt az égben már szándékoltad e szeretni akarást, de e szándékod komolyságát, erkölcsi súlyát és értékét, a szeretetlenség, a kísértés világában eltöltött, időben megélt magatartásod fogja igazolni Isten és a szellemvilág előtt. Lehet botladozni, de aki botladozásai ellenére is kitart mellettem, az képes arra Velem, hogy egyre jobban gazdagodjon abban a jó akaratban, amelyre az Égben és a Földön is igent mondott. Az nem baj, ha ráláttál arra, hogy eddig nem simult bele szereteted, szeretetembe. Nem, mert most már felismerheted, hogy mit kell tenned, miben kell javítani gondolkodásodban. Az lett volna a baj, ha hibáddal nem szembesülsz, hanem elmenekülsz önmagad elől, elmenekülsz Előlem.
Szeretetem azonos Életemmel, Életem azonos Tanításommal, a mindig megbocsátó, irgalmas Szeretettel. Bizony, az igaz ember nem csak hitből él, hanem boldogan, megbocsátani tudóan, tehát az irgalmas szeretet birtokában él szívbékében Velem, másokkal és önmagával. Az irgalmas szeretet tartalma nem választható el az Univerzális hit tartalmától. Nem, mert Nélkülem nem lehet megvalósítani az Univerzális hitet, amelynek feltétlen feltétele az Engem szeretés és befogadás! A Rám figyelő, a Felém nyitott szeretet, ami nélkül képtelenség annak az emberségnek a megélése, amelyől emberi alakban Istenként példát adtam nektek. Csak az Istent, tehát az Engem befogadottak képesek az új parancsban megfogalmazott szeretet megélésére, mert Rám figyelve teszik másnak azt a jót, ami az Én szeretetem szerint való.
Ez az Én könnyű és gyönyörűséges terhem mindazok számára, akik vállalják, hogy megteszik Égi Atyám akaratát. Igen, mert a Boldog Istent, tehát az Engem hordozás terhe könnyű, boldogító, és gyönyörűséges. És lesztek így testvérei egymásnak, és Nekem, a te Jézusodnak.

Megáldalak a Belőlem fakadó testvéri szeretet lelkével!"Petróczi István
"Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a világ adja." János14.27.Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe