JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Szerelem, életcél, társ, hitvallás

Gondolkodás-átalakítás > A BOLDOGSÁG > KAPCSOLATOK

5/378. SZERELEM, ÉLETCÉL, TÁRS, HITVALLÁS, STB.
Kérdező:
Tömör szavak, melyeknek kulcsát a HANG kezébe teszem felnyitásra: 1. Szerelem. Életcél. Társ. Hitvallás. 2. Zsákutca. Bohóc, erkölcscsősz. Iskola. Munkahely. Önállóság. Életvitel. Mivel foglalkozzam?!
HANG:" Gyermekem! Leveled lüktető ritmikus sorainak gyökere, nem benned lelhető. Visszhang az, mely Tőlem, tőlünk indul útnak feléd, hogy téged is átmosva, áradjon szét benned, és abban a közegben, mely alkalmatlan önmagában arra, hogy harmóniába formáljon gondolatot.
1. A Tőlem, tőlünk feléd induló gondolatok sorát e szó: SZERELEM nyitja meg. Isten az, s nem teremtett égi lény, kinek szerelméből lett minden teremtett világ. Ésszel és akarattal bíró minden teremtmény-ember szomorú kitüntetése az, hogy benne a visszhang nem cseng töretlenül vissza, mivel szabadsága által oly sötét foltok teremtésére képes, melyek úgy torzítják el Isten szerelmének áradását, hogy terméketlenül elnyelik azt. Minél fehérebb köztetek egy teremtmény-ember, annál jobban alkalmas arra, hogy Isten szerelme tartós boldogság teremtője legyen benne és általa.
A forrás tehát, mely minden teremtett lény örök Alkotója, Isten szerelmének felétek áradó gyönyörűsége. Az életcél pedig részetekről az, hogy tiszta és repedésmentes tükörként ragyogjátok vissza ez éltető erőt a Teremtőre és teremtményeire egyaránt.
Igazi társadat ne a Földön keresd, mert ott csak legfeljebb társutasra lelsz. Égi lények várják boldog izgalommal, hogy reájuk találj. Ők azok, kik téged már rég megtaláltak, s ők, mint tiszta, makulátlan tükrök, optimális fokon végzik Isten szerelmének tükrözését Felé, és feléd. Ha Engem keresel társutas társaid körében, akkor biztosan megtalálod azt, aki e munkádban segít kifehéríteni lelkedet. De csak ha Engem keresel, találhatsz boldogító gyöngyöt társutas társaid között. Amit pedig a
hitvallás szó zár magába, az mérhetetlenül több és fontosabb, mint sem csupán szavak szerepét írhatnák elő. Csak ott van hitvallás hitelesíthetőn, ahol a hangsúly nem csupán halláson, de legalább ennyire a látáson is van. Hit, mely nem tapasztalható meg mások által, arról vall, hogy nincs. Minden teremtmény-ember képes arra, mert már önmagában hozta születésekor a földre, hogy olvasni tudja értelmi képességének fejlettsége szintjén, társai hitét, amint társai elől sem rejtheti el sokáig azt, hogy mire tette rá saját életét. Mert nagyon téved az, aki a hitet csupán ismeretszerzés szintjére silányítja. Így van, mert mindenki abban hisz, amiért él. Ezt pedig látni is lehet.
2. Mindaz, ki önnön Napjának képzeli magát, s folyton csak önmaga körül kering, árulója lesz annak az ÚT-nak, melyet Önmagammal azonosnak hirdettem egykor.
Minden út zsákutca, mely nem azonos Velem. Ebben az a nehéz, hogy mérhetetlen sok a zsákutcák száma, s mind kedvező színben kelleti magát felétek, választásra. Az viszont könnyű, hogy csak kettő közül tudtok választani. Vagy Engem választasz, mint utat, vagy mindegy, bármi mást, hisz mérhetetlen számuk ellenére is egyben megegyeznek, hogy zsákutca mind.
Tudatodnak tükrén a bohóc szó jelent meg. Szent e szó. Sokkal szentebb, mint gondolja bárki. Az igazi bohóc nem nevetség tárgya, hanem alanya annak az áldott szerepnek, melynek hatására könnyebbség árad szét azok idegzetén, akik e hatásnak magukat kitették.
Az erkölcsi élet, ha élet, igényli, hogy csősz vigyázza azt. A baj csak akkor van, ha saját területét elhanyagolva vigyázza a másét.
Iskola, munkahely, mindkettő egyre megy. A munka élteti iskoláitokat, és minden munkahely tanterem is egyben.
Az önállóságról nem kell szólnom sokat. Az életvitelnek
ez irányítója. Pórázon csak annak élete vergődik, kinek szabadsága függetlenült Tőlem. Pontos neve ennek: megkötözött rabság. Engem árul az el, ki nem vágyik szabadnak. S bármily furcsán hangzik, minden megkötözött önmagára marad. Igen, mert a póráznak mindig egyik vége véges. Csak a SZERETETBEN nyílik végtelenre annak boldogsága, ki Közösségem szabadságában pórázát letépte magáról.
ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET."
Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe