JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Párbeszéd-ima 2010. 06. 13.

Párbeszéd-ima

"Ez az én parancs(olat)om, hogy (úgy) szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ennél nagyobb szeretet senkiben sincs, mintha valaki lelkét adja oda barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek.  Többé nem mondalak titeket rabszolgáknak, mivelhogy a rabszolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Titeket pedig barátoknak mondottalak, mivelhogy mindeneket amiket hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek (megismertettem veletek)." János15.12-15Jézusom! Mit üzensz nekünk, a 2010. június 13-i szentmisénk alkalmával?

"Drága Testvérem, Drága Testvéreim!

Én vagyok a jó Tanító! A jó Tanító örökéletre tanítja övéit Égi békét árasztó szavával, az embert benső örömre hangoló gondolkodás-átalakításra hívással.
Minden gyermekem részesíteni akarom abban az örömben, amiért János 17-ben imádkoztam, hogy bennetek legyen. Ennek feltétlen feltétele részetekről az állapotszerű gondolkodás-átalakítással egybe kötött Tőlem tanulás és Engem befogadás.
Tanuljatok Tőlem, hogy úgy tudjatok békében élni másokkal, hogy Engem, mint Erkölcsi Értékrendet fel nem adtok. Tanításom nem egy a sok közül, hanem A TANÍTÁS! Páratlan igazgyöngy, és örök időkig igaz.
Minden írástudó, aki az Egek (Istenének) Királyságában tanult, hasonló a gazdához, aki a kincstárából új és régi dolgot hoz elő. Azt a régi valóságot, amit teremtésetek hajnalán a szívetekbe írtam, Istenként emberi alakban elétek éltem, majd az evangéliumokban és a Hang könyvekben leírattam. Leírattam, hogy mindazok, akik a benső örömre hangoló gondolkodás-átalakítás szándékával születnek le a Földre, és törekednek ennek megvalósítására, idővel saját testükben újjászülessenek Lelkem által, és így megteremtődjön közöttünk az élő kapcsolat, a párbeszéd - ima, és új teremtményként térjenek vissza az Égi Hazába.
Minden "írástudó" csak annyiban hiteles, amennyiben az Általam kért gondolkodás-átalakítást kínálja fel, mint régi-újat korotokban, korotok emberének nyelvén azoknak a keresőknek, akik Engem keresnek. Mert nektek, akik szerettem Engem, nektek adatott egyre jobban megismerni a Bennem megjelent Isten Országát.
Minden "írástudó" csak annyiban hiteles, amennyiben Engem kínál föl a boldogságát kereső ember számára, mit egyedüli és boldogító megoldást.
Minden Nálam és Tőlem tanuló "írástudó" képes arra, hogy a jelenben felmerült kérdésekre értelmet és szívet megnyugtató útmutatást tud adni, ami épít, buzdít, vígasztal, tehát lelki gazdagodásra segít másokat.

Megáldalak benneteket a Tanulás Lelkével!


Petróczi István


"Békességet hagyok nektek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom nektek, amint a világ adja." János14.27.


Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe