JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Szeretnék jól szeretni

Gondolkodás-átalakítás > A BOLDOGSÁG > KAPCSOLATOK

22/2155.
Kérdező:
SZERETNÉK JÓL SZERETNI!
Szeretném jól kezelni beteg, öreg, házsártos férjemmel a
kapcsolatunkat.
HANG: "Drága Gyermekem!
Három kis csomag felbontását kérem tőled.
1. Senki nem felel a másik emberért, csak önmagáért.
2. Senki nem jött üres lappal a földre.
3. Istennek
egyetlenje vagy.
Most segítek e három csomag kibontásában. De e
csomagok tartalmában elmélyülni helyetted Én nem tudok! Veled és érted mindent, de helyetted semmit!
1. Nekem sem azért kellett mindent megtennem, amit megtettem, hogy boldogok legyetek, hanem azért, hogy Én boldog legyek (Lukács 24;26). Ennek lehet következménye az, hogy ti is boldogok lehettek.
Lehettek! De egyáltalán nem biztos, hogy azok is lesztek az Én odaadottságom által!
Nektek sem azért kell mindent megtennetek, hogy mások boldogok legyenek, hanem azért, hogy ti boldogok legyetek. A kettőnk
mindent-megtétele között azonban van egy lényeges különbség. Ez pedig az, hogy az Én mindent megtevésem által, amit saját boldogságom érdekében a ti javatokra is tettem, már tudhatjátok, hogy nektek mi a teendőtök saját boldogságotok érdekében a másért élés által. Én tehát kirajzoltam elétek azt a szabadságkört, amelybe ha beléptek, akkor megértitek azt, hogy az önszeretet csúcsérték! Felelősségeteknek van határa, és csak e határon belül lehet megtalálnotok boldogságotokat, tehát azt a szívbékét, ami a földön az elérhető legnagyobb boldogság!
Meg kell tanulnod nem személyekben, hanem feladatokban gondolkodni!
A nem személyekben, hanem feladatokban való gondolkodás nem teszi személytelenné szívetek szeretetének kiáradást, hanem szabaddá tesz benneteket, s így valóban a Szentlélek tud szeretni másokat bennetek (2.Kor. 3;17)!
E szabadságkörön belül természetesen fáj neked az, hogy az, akit így szeretsz, hálátlan és házsártos, de az e fájdalom az Én fájdalmam benned, s így ez is kitüntetés számodra!
Az evangéliumokban Én soha nem mondottam azt, hogy boldogok azok, akiknek nincs fájdalmuk! Sőt! Pontosan az ellenkezőjét mondottam! Azokat neveztem boldogoknak, akik sírnak, akiket bántanak
Miattam!, tehát azért, mert nem hajlandók arra, hogy mások gonoszságát, helytelen magatartását szívükön viseljék, csupán a vállukon viszik, mint Én tettem a keresztemmel, tehát a ti gonoszságotokkal, helytelen viselkedésetekkel! Ezért joggal utasítottam vissza az Engem szerető asszonyok empátiáját (Lukács 23;28)!
Ha megérted azt, hogy csak önmagadért felelsz, akkor megérted azt is, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! A megváltás éppen azt jelenti, hogy az, aki megváltottnak tudja magát, az minden rossztól megváltott, tehát minden szituációban csak azt kérdezheti önmagától, miért jó az neki, amit nem jónak él meg! Az Én földre-jöttömnek kulcsszava az volt, amit első nyilvános működésem elején fogalmaztam meg: "Alakítsátok át gondolkodásotokat"(Márk 1;15)!
2. Mindenki lelki sebekkel jött le a földre, hogy itt elinduljon a gyógyulás útján. E téren a pszichológusok az emberi élet lámpását általában csak akkumulátorra kötik, s ezek az energiaforrások idővel lemerülnek, idővel használhatatlanná válnak. Aki Velem köti össze magát, az kimeríthetetlen erőforrás birtokába kerül, mert amikor azt mondottam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála (János 14;23), akkor ezt Én halálosan komolyan gondoltam, s azt már nem is kell magyaráznom, hogy Én soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát Nálam nélkül előbb-utóbb semmit sem tehettek, de Általam, Velem és Bennem mindenre képesek vagytok (Márk 9;23)!
Én csak felajánlani tudom nektek szívbékémet, de átadni nem tudom, ha nem akarjátok átvenni. Én arra a mondatomra is rátettem egész életemet, amely így hangzott el: "Jöjjetek Hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok, s az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket" (Máté 11;28)! Ennél többet te sem tudsz tenni társad érdekében! Csak felajánlani tudod számára a megoldást, de elfogadtatni vele nincs hatalmad! Nekem sincs!
3. Valóban
egyetlenem vagy! A világon soha senkit nem szerettem, és nem is fogok szeretni úgy mint téged! EZ KELL LEGYEN A TE ERŐFORRÁSOD! Gyakran gondolj erre! Ezért nem lesz soha belőled még egy! De te örökké leszel! Szívem szerelmének olyan egyetlen virága vagy, akit egész angyalsereg ápol, gondoz, vigyáz! Már itt a földön mindent javadra engedek csak meg! Az ártó erők energiaszintje soha nem éri el szívem, szíved, tehát szívünk energiaszintjét! Erődön felüli kísértébe soha nem engedlek kerülni! Mérhetetlen szeretetem azért nyúlt le utánad a földre, hogy vezesselek Lelkemmel abba az országba, ahol a beléd költözött életem világossága az örök világosság honában találja meg végső otthonát.
Értsd meg! Rövidke időre otthont akarok találni nálad, hogy te örökkön örökké otthonra tudj találni Nálam!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe