JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Miért az Isten az, aki kísértésbe visz?

TANÍTVÁNYOK > Új válaszok párbeszéd-imában

Kérdező:
1. Nem értem a Mi Atyánk imában azt, hogy miért az Isten az, aki kísértésbe visz?
2. Amikor Jézus a kereszten volt, szimbolizálhatja-e azt, hogy minden ember a szívében "keresztre feszíti", ugyanakkor Isten kitárt karral mindenkit szeretni akar?
3. Mivel én is foglalkozom tudománnyal, és a tudás is vonz minden tekintetben, és Jézus azt mondta Júdásnak, "ne a fejedet, hanem a szívedet tárd ki", kétely van bennem, hogy a tudásvágy jó e?

Hang: Kedves Barátom!

A te kérdésed is, - mint eddig majd minden Hozzám fordulóé - azt jelzik, hogy ki hol tart a gondolkodásában. Ahhoz, hogy többek között ki tudjatok lépni e látszat szülte folyamból, megszólaltam a 'Hang'-ban. Ebben a tanításában végre felkínálhattam a vallásos lelkületből való továbblépés egyik legfontosabb eszközét, a Márk 1;15,-ben olvasható gondolkodás, tehát értékrend átalakítás nélkülözhetetlenségét. Azok a gyermekeim, akik ezt megtették, azok ma joggal élik meg magukat a tanítványaimnak.
Majd minden kisgyermek tesz fel nagyon komoly, az élet, az igazság, a tudomány, a létezés területét érintő kérdéseket a felnőtteknek. De megfelelő tudás, tájékozottság, tapasztalat, értelmi érettség hiányában semmit sem tud kezdeni a válaszokban rejlő valósággal.
Bizony így vannak ezzel mindazok, akik bár felteszik Nekem a kérdéseiket, de az Engem megismerésre még nem képesek rátenni az életüket.
Annak, aki a tudomány valamely területén akar képesítést szerezni, hosszú éveken keresztül, minden áldozatot meghozva kell tanulni és vizsgázni. Bizony a tanítványságot eredményező gondolkodás átalakítás munkája, legalább ennyi időt, odaadottságot és áldozathozatalt igényel.
A gyomrára éhes ember enni akar. A Szellemre éhes ember tanulni akar, és az, aki már felfogta az értékrend átalakítás, tehát az Engem megismerés feladatának a súlyát, az már első sorban a tanulás folyamatában kérdez. Igen, mert megtapasztalta, hogy a belső válaszok lépésről-lépésre, fokról-fokra születnek meg. Ahhoz, hogy erkölcsileg (a legfontosabb területen) rend legyen a fejben, ahhoz az Én értékrendemet meg kell megismerni, érteni és azzal azonosulni. E nélkül senkit sem tudok újjászülni. A Bennem való Életre, neki új szívet adni.
Ezen a téren a legfontosabb a szándék és a törekvés. Mindenkitől úgy, ahogyan erre képes, amennyivel nyugodt lélekkel el tud számolni Előttem.

Ezek után rátérek a kérdéseidre.
1. Az Igém megértése nem a szavakban, hanem az Evangéliumokban található tanításom egészének a lelkületében van elrejtve! Ez azt jelenti, hogy nem a szavak jelentése és fűzése vezet a Lélek megértéséhez, hanem a Lélek befogadása vezet a szavak helyes értelmezéséhez. Tehát neked is, mint mindenkinek, befelé kell figyelned.
Az Isten (Atya) nem a kísértésbe, hanem a kísértés világába (az anyagtest világába) visz benneteket. Oda, ahol mindenki megtapasztalhatja a Tőle elfordulás következményét. Azt, hogy miképp tud az önzés világában boldog lenni az ember. Hogyan tud az Isten nélkül szeretni. A tékozló fiúnak is meg kellett járni a maga választotta külső-belső nyomor legmélyebb bugyrát, hogy "eszébe jusson" az Atya!

2. Én a tanítványaimnak azt mondtam: "nektek adatott, hogy megtudjátok Isten Királyságának titkát," (Mk. 4;11,). A tanítványaimnak!
Ezért, akik a benső szabadság hiányában, még nem tudják az Engem megismerésre tenni az életüket, azokat könnyen viszi mellékvágányra a szívük és fantáziájuk, kart karba öltött munkája. Ők még nem képesek szembesülni az önzésnek azzal az erőszak szülte irgalmatlanságával, amivel a történelem során minden vallás érvényesíti a hatalmát, miközben ezt a hatalmat is emberek gyakorolják.
Megjegyzem, hogy keresztre feszítésemben a zsidó főpapok szándékukban, a római megszállók pedig a megvalósításban vétkeztek. Sajnos egyetlen keresztény vallás sem veszi tudomásul azt, hogy mindezt megbocsátottam nekik, ott a kereszten. Mert nem tudták, hogy mit cselekszenek. Ugyanúgy nem, mint ahogy ma sem képes megérteni, még a hívő ember sem, hogy az ÉLETET megölni nem lehet.
Én nem azért jöttem, hogy átöleljem az emberiséget. Azt a Mindenséget, amelyben "nála nélkül semmi sem lett, ami lett." (Jn.1;3,). Mivel elmondhattam, hogy" a világ általa lett, de a világ Őt nem ismerte.". Így a Velem való találkozáshoz nem Nekem kell kitárni a karom, hanem nektek!

3. Először is le kell szögeznem, hogy amit Júdással kapcsolatban Nekem tulajdonítasz a kérdésedben, az nem hangzott el.
Sok tudósotok ismert arról, hogy a tudománya gyakorlása oda vezette, hogy beismerje: kell, hogy legyen Isten! Van, aki egy természetfeletti értelemmel, van, aki valamiféle rendezőelvvel, és van, aki egy szuper tudattal azonosítja. De ezek a látásmódbeli beismerések még soha sem vezettek odáig el, hogy ez az Isten a Názáreti Jézus legyen.
Ezért aztán magától értetődően megy el a tudomány által kikövetkeztetett Istenkép, és a Bennem testet öltött Ige, egymás mellett. Pedig mindkettő egyfajta valóságot fogalmaz meg. A tudomány azt a valóságot, amit a feltételezés és megtapasztalás által felfedez, az Általam felkínált Ige pedig azt, ami VAN!
Azt viszont, hogy ki, melyik területet látja meghatározónak, azt mindenkinél az dönti el, hogy melyiket szereti jobban. Egy dolog biztos, hogy a tudomány is, és az Istent megismerés is teljes odaadottságot igényel. A mindent tudás vágya, majd minden ember sajátja. Az, hogy mint eszköz ez jó, vagy rossz, azt az dönti el, hogy az önzés, vagy az Istent szeretés és megismerés szolgálatába állítja. Bizony hosszú az út a külső világban tapasztalható rend varázsától, a belső világ szeretet csodájáig. A teremtettől a Teremtőig.
Megáldalak az Engem keresés Lelkével!Közvetítette: Szabó János


2011.12.31.


Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe