JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Jelenemröl, jövönkröl

Gondolkodás-átalakítás > SZABADSÁG

"Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki jobban kedveli fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám." Máté10.37.

"és megkérdezte közülük az egyik törvénytudó, kísértő szándékkal (próbára téve): Tanítómester, melyik a nagy (fő) parancsolat a törvényben?
Jézus pedig ezt mondta neki: szeresd Uradat Istenedet egész szívedben és egész lelkedben és egész elmédben (gondolkozásmódodban): ez a nagy és első parancsolat.
a második hasonló hozzá: szeresd (legközelebbi) embertársadat, mint önmagadat. E két parancsolaton függ az egész törvény és a próféták." Máté22.35 - 40.

26/2577.
Kérdező:
JELENEMRŐL, JÖVŐNKRŐL
1. Válásommal bűnt követtem-e el?
2. Lesz még társam a földi életemben?
3. Leányom, fiam további sorsáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden emberi kapcsolatnak, így a házastársi kapcsolatnak is az ad értelmet, ha Hozzám, Jézushoz kerültök általa közelebb. Önmagában értelmetlen minden kapcsolat! De önmagában a kapcsolatok nélküli emberi élet is értelmetlen! A szellemi teremtmények életének egyedül és kizárólag az az értelme, hogy képesek élő kapcsolatot fenntartani Teremtőjükkel. Egymás iránti szeretetetek sem ér semmit, ha nem Értem élitek meg azt. E téren a tudatlanság, ha nem bűnös tudatlanság, erkölcsileg fölment ugyan, de csak bódít, és nem boldogít!
Egy kapcsolat megszűnésekor annak terheli bűn a lelkét, aki lélekben előbb elhagyta a másikat. Mivel a földön a házasságok jogi keretet is igényelnek, ezért
kívülről nem lehet megítélni, hogy lélekben melyik volt az elválásban a kezdeményező. Az Én Lelkem mindig azzal marad, akit elhagytak. De a másik fél sem esett ki végleg Isten irgalmából! A legelvetemültebb bűnösnek is mindig adok lehetőséget a megtérésre, vagyis arra, hogy szíve békéjét Tőlem átvegye. De ezt csak Tőlem lehet átvenni. E téren Nálam nélkül semmit sem tehettek!
Te Hozzám tartozol! A szívedben élek! Soha nem hagylak el! Ha te úgy gondolod, hogy eltávolodtál Tőlem, a te Jézusodtól, Én soha nem fordítok hátat neked, s te mindig otthont találhatsz Nálam. Az igaz, hogy Nekem is az a vágyam, hogy szívedben otthont találjak a Magam számára! Ez tőled függ! Hívj, és Én már ott is vagyok szívedben!
2. A kapcsolataitok felvétele nem Tőlem függ! Ez csak a te felelős döntésed alapján lehetséges a jövőben. Ebben Rám, Jézusra, nem hivatkozhatsz. Én melletted vagyok így is, úgy is, mindaddig, amíg ezt Nekem lehetővé teszed.
3. Te nem felelsz gyermekeid erkölcsi értelemben vett jövőjéért! Mindenki csak önmagáért felel! Egy gyermeknek sem függ szüleitől, egy szülőnek sem függ gyermekeitől a boldogságuk! Neked csak azt kell megtenned mindegyikért, amit itt és most megtehetsz szíved békéjéért. Ha e téren gondban élsz, azt csak magadnak, gyermekeiddel való megkötözöttségednek köszönheted. Vagyis többet akarsz magadra vállalni, mint amennyit Én kívánok tőled!
Tudom, hogy a vérkötelék a földön az egyik legkegyetlenebb kötelék, de ez sem változtatja meg azt az IGAZSÁGOT, hogy szabadságra, megkötözöttségtől mentes életre vagytok teremtve. A Szentlélek csak annyiban tud működni minden emberben, minden szellemi lényben, amennyiben valaki igyekszik mindentől és mindenkitől szabaddá válni (2. Kor. 3;17). Az a szabad ember, aki Értem, tehát szíve békéjéért kíván élni. Ez nem önzés, hanem ÖNSZERETET! Ez pedig CSÚCSÉRTÉK! "
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!"
Ti mindannyian Istenre vagytok teremtve és egymásra csak annyiban, amennyiben így közelebb kerülhettek szívetek békéjéhez, tehát a Velem való kapcsolat mély átéléséhez.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe