JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Uram! Áldásod van-e a késztetéseimen?

TANÍTVÁNYOK > Új válaszok párbeszéd-imában

Benső késztetés által keresztet állítottam. Ugyanezen késztetés arra ösztönöz, hogy a bűneikkel való szembesítésükkel segítsem Hozzád közelebb az embereket.


Kérdező: Uram! Áldásod van-e a késztetéseimen?

Hang: Kedves Barátom!

A földi utad utolsó szakaszában történt mély, érzelmi válságok megélése az, aminek következtében megtaláltál Engem. Elvesztetted azt, akiért addig éltél, és csalódtál azokban, akikkel együtt éltél. Mindez a lelki éhen pusztulás szélére vezetett. Ebben a kilátástalan és reménytelennek látszó állapotodban tudtam csak megszólítani a szíved, aminek következtében Hozzám fordultál, és elmondhattad: "apám vétkeztem az ég ellen és veled szemben" (Lk.15;18,).
Elérkezett az a pillanat, amikor azt mondhattam: "ez a fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megtaláltatott" (Lk. 15;24,) És örömünnepet ültünk az égben. Az örömünnepet, a meghatottságot követően te is, mint megtért gyermekeim túlnyomó többsége, az önismeret döbbenetében, először a saját, bűnnel összefonódott életedre láttál rá.
Bűntudatodban, bűnbánatodban, megrendültségedben keresztet állítottál - mint mondod - Nekem! A dicsőítésemre!
Örülni semmiképp nem tudok, annak a kétezer éves félremagyarázásnak és félreértésnek, aminek eredményeképp a kereszten függő Istennel azonosítanak Engem. Ez a látvány, ennek tudata, szükségszerűen erősíti a bűntudatot bennetek. Nagyon szeretném megláttatni veled, hogy te is e kétezer éves félreértés tükrében szemlélsz Engem. Bizony, csak nagyon hosszú életek árán tudnak a felszínre evickélni azok a gyermekeim, akik elmerülnek a bűntudat érzelmi tengerében.
Értsd meg! Én örömhírt hoztam. A megbocsátás örömhírét. Ennek Örülj! Ezt tanuld meg!
Mondottam: "nagyobb öröm lesz az égben is egy bűnös gondolkodásmód megváltoztatásán, mint kilencvenkilenc megigazulton" (Lk. 15;17,). Igen, mert nem a bűntudatot, hanem a gondolkodás-átalakítást kínálom mindazoknak, akik meg akarják érteni a tanításomat.
Az, aki megért Engem, mert befogadta az Én értékrendem, az tudja, hogy Én nem a kereszten nyertem el a dicsőségem, mint ember. Én magamban hordozom azt, mint Isten (Mt. 17;2,). Az Atya, a dicsőségemmel együtt van jelen Bennem. Értsd meg! Én, az Atya Igéje, az Isten Fia, az Atyával EGY vagyok.
A kereszt szükségszerű állomása volt a földön az Isten életének. Szükségszerű, mert ez által lepleződött le minden e-világi és vallási hatalom lelkülete. Ez által vált igazolhatóvá az, hogy az ÉLETET nem lehet megölni. Ez által vált a tanításom hitelessé, hogy ÉN VAGYOK AZ ISTEN.
Senki, hangsúlyozom senki sem a templomokban, vagy a máshol felállított keresztek, vagy bűntudat által nyer bocsánatot. Bocsánatot mindenki az által nyer, ha ő maga megbocsátóvá válik. Megbocsátóvá mások és önmaga felé. A nektek felkínált imában is azt mondottam:" És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek."( Mt.6;12,).
Áldásom csak azon van, ami a te növekedésedet, a te hitben való gazdagodásodat segíti Felém. Minden gondotok, problémátok egyetlen lényegi oka: a tanításom személyes ismeretének, és befogadásának a hiánya. Ebből következik az, hogy az ember földön elérhető legmagasabb minősége, a tanítványként való Hozzám fordulás megélése. E tanítványságnak pedig a gondolkodás-átalakítás az eszköze. Bizony mondom, csak tanítványként lehet tanúságot tenni Mellettem.
Arra kérlek, ne a vallásoknak a múlt bűneire helyező látásmódja, hanem a jelent megszentelő, feladatokban való gondolkodás jellemezzen. Ne állj meg az Engem elfogadásban, hanem lépj előre a tanítványságba.
Alakítsd át a gondolkodás módodat!
Alakítsd át, mert senkit sem szólítottam fel arra, hogy mások gondolkodását átalakítsa. Senkit sem szólítottam fel arra, hogy térítsen, szembesítsen, vagy mások elé, torz tükröt tartson. Nem, mert azt, amit az ember készít tükröt, az csak torz lehet. Én sem állítok senki elé tükröt, mert ÉN MAGAM VAGYOK A TÜKÖR.
A Hang tanításában is azért szólaltam meg, hogy a tudomásotokra hozzam: senkinek nincs felelőssége másokkal, csak önmagával szemben. Ezért ne tanítani, hanem tanulni, tanítvánnyá akarj válni. Én csak akkor tudok valakiben világítani, ha az, mint tanítvány, világító testté tudta magát tenni, mert csak így tudunk egymás partnerei lenni.
Ne másokat, hanem magadat akard Belém növeszteni.
Azt a növényt sem te növeszted, aminek a magját elvetetted. Én adok fényt, esőt és meleget, hogy ha a mag elhalt, elinduljon a növekedés benne, hogy a csíra a fény felé törjön a felszínre.
Én Istenként tettem le a lelkem, hogy bemutassam, miképp tudjátok elveszteni az életeteket, hogy azt megtalálhassátok Bennem. Én érted is a keresztre mentem, de nem maradtam ott. Én az Igém tartalmában, a tanításom szavában maradtam köztetek. Engem tanulni, megismerni és ez által befogadni kell, hogy valóban kapcsolatba kerülhess Velem!
Ehhez kérd az erőt, az időt, hogy magadénak tudd a Bennem való hűséget.


Megáldalak a gondolkodás-átalakítás angyalával!


A kérdést Jézus elé vitte: Szabó JánosVissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe