JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Jézus barátsága

TANÍTVÁNYOK > Közösségünk lelki kincsei. > Kézikönyv -írta Szabó János

Vajon milyen?

Milyen lehet Otthon lenni?
Hol görcs a gyomorba nem ül,
Hol sötét ívű meg nem értés
A lélekben fájdalmat nem szül.

Milyen lehet Otthon lenni?
Hol nem gyűlölnek szüntelen,
Szétszaggatva eget, földet
Karmos kezek kíméletlen.

Milyen lehet Otthon lenni?
Hol béke lelke értelemmel
Érted élne érzelemmel,
Szólna szívvel szép szólammal,
Énekelve víg dallammal,
Csilingelve kék csengővel,
Csalogánynak énekével.

Árok partján zsenge hajtás,
Hajnal reggel napsugárzás,
Hulló hónak friss illata,
Csöndes szónak bölcs mosolya.

Borjú meleg lehelete,
Édesanyám fáradt keze,
Tágas mező szélén erdő,
Széllel játszik a Teremtő.

Istállóban tejet fejni,
Bántó szókat felejteni,
Esti tűznél Melléd ülni,
Vajon milyen lehet,
Milyen lehet Otthon lenni?

*******************************

Jézus barátsága


János 15-14,15,

14."Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek.
15. Többé nem mondalak titeket rabszolgáknak, mivelhogy a rabszolga nem tudja, mit tesz az ő ura. Titeket pedig barátoknak mondottalak, mivelhogy mindeneket amiket hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek (megismertettem veletek)."


Még a jézusinak gondolt közösségben kötött- barátságnak nevezett- kapcsolataim sem
maradtak időt állóak. A világi gondolkodásom időszakában levő barátságaimról nem is beszélve. Ezek a barátságok hol a "barátom" funkcióéhsége miatt, hol a meg nem értés és a rosszindulat miatt szakadt meg. Volt, amit a távolság és az idő ítélt halálra.

Második levelemet írtam Jézusnak, s címeztem Dombi Feri bácsi címére. Jézus válasza a Hang által így kezdődött: "Drága Barátom!"
Sejtettem, éreztem, hogy valami minőségi kapcsolatváltozást jelez Jézus a korábbi megszólításhoz képest, amelyben Drága Gyermekemnek nevezett.

Elcsodálkoztam. Én lennék Jézusnak, az Istennek a barátja? - tettem fel magamnak a kérdést. Annak ellenére nevez Jézus barátjának, hogy az emberi kapcsolataimban kevés olyan kapcsolatot tudtam kialakítani és megtartani, amit mai gondolkodásommal is barátságnak nevezek?
Mindenesetre tudomásul kellett vennem azt, hogy a világmindenségben van egy olyan EMBER, aki a barátomnak mondja magát. Ehhez a baráti kapcsolathoz, ahogy az idő
telik, és ahogy Jézusban egyre inkább gazdagodom, lassan, lassan növök fel. Ennek alapján a fenti igerészből ezeket a következtetéseket tudom levonni:

Jézus gondolatkörében azokat nevezi barátainak, akik befogadták az Ő tanítását. Azt a Tanítást, amit Jézus az Atyától hozott a Földre. Azokat nevezi Jézus a barátainak, akik nemcsak befogadták a tanítását, hanem azt a magukévá is tették.
Jézus gondolatkörében a barátság fogalma ennek alapján kizárja azt, hogy bármiféle lényegileg különböző szellemi tartalmat képviselő emberek kapcsolatát barátságnak lehetne nevezni. Ezeket lehet cimboraságnak, érdekkapcsolatnak, haverságnak vagy bármi másnak nevezni, de jézusi értelemben vett barátságnak nem. Jézus minősítése alapján két egymásnak ellentmondó értékrenddel rendelkező ember kapcsolata nem
nevezhető baráti kapcsolatnak.
Jézus az általa megfogalmazott és bemutatott szeretet alapállásából fogalmazza meg a Jézushoz tartozó ember kapcsolatrendszerét. Így nevezi barátainak a tanítványait s
rabszolgáknak a gonosz híveit.
Tanítványai számára a szeretet parancsa minden ember felé meghatározó tartalmú magatartásforma. Ez azt tanítja, hogy szeretnünk kell barátainkat, felebarátainkat s az ellenségeinket. Szeretnünk kell, mert mi emberek mindannyian testvérek vagyunk a teremtésünk által. (Mt. 23-8.). Szeretnünk kell, bár nem tudunk mindenkit egyformán szeretni. Nem tudjuk egyformán szeretni a barátainkat és azokat, akik ellenséges
gondolatokat táplálnak velünk szemben, mert a szeretet kölcsönös megvalósításához nélkülözhetetlen a partneri viszony. Nélkülözhetetlen a közös szeretetszövetség!
Jézus a barátait nem engedelmeskedő, szolgalelkű emberekként, az akaratát leső és gondolkodás nélkül végrehajtó bábukként akarja az övéinek tudni.
Minden ember átesik az önismeret, az öntudat, a helyes önszeretet hiányának a gyermekbetegségein, amelyek önmagunk túlzó lebecsüléséhez, tehát az egészséges
önbizalom hiányához vezetnek.
Jézus kétségkívül tehetetlen azokkal, akik áhítatukban, az Isten nagyságának és távolságának tudatában, az Isten tökéletességének, magasztosságának, elérhetetlenségének
a látásában csak önmaguk porszemnyi, gyarló és tökéletlen mivoltjukat képesek megélni.
Tehetetlen, mert helyes önszeretetet, Jézus magatartásának valósághű látását, az Isten-gyermekség helyes értelmezését Ő sem tudja adni az embernek. Mindezt nekünk
magunknak kell kialakítanunk, magunknak kell megszereznünk. Nekünk kell felnőnünk Jézushoz! Felnőnünk ahhoz, hogy Jézus baráti, partneri viszonyt tudjon kialakítani velünk a szeretetben. Jézus partnerként akarja felkínálni önmagát! Ez a kapcsolat nem az emberhez való partneri alkalmazkodást, az emberhez való idomulást hordozza Jézus részéről, hanem az ember felemelkedését, az Istennel való partnerkapcsolat megélésének a
lehetőségét. Ezt a baráti viszonyt, a kapcsolat barátságnak nevezhető tartalmát nem mi emberek indítjuk útjára, hanem maga Jézus. Nem mi kezdeményezzük az Istennél azt a megszólítást, hogy barátom!
Jézus viszonylatában nem arról a kapcsolatról van szó, amely ember és ember között valamely ideális állapotban képes létrejönni. Az Istent mi emberek nem szoktuk úgy megszólítani, hogy: Drága haverom! - vagy azt mondani Neki: Drága cimborám!
Jézus Krisztus azoknak, akik elfogadták Őt uruknak és megszabadítójuknak, minden körülmények között megmarad Úrnak, Istennek és Megszabadítónak.
Az uralkodó helyzetben levő ember nem bízza az életét a rabszolgáira. Az ember az életét a barátaira szokta bízni. Így Jézus sem a rabszolgáknak nevezett emberekre bízza
az életét, hanem azokra, akiket Ő nevez barátainak!
Jézus a "Hang" 818-as levelében így fogalmaz minderről:
"Úgy gondoljátok, hogy amikor Én belépek életetekbe, akkor már minden munkátokat Rám bízhatjátok. Nem így van!
Magatokat Rám bízhatjátok, de munkátokat nem! Nem elég az, hogy Én segítek nektek.
Legalább olyan fontos, hogy ti segítsetek Nekem! Ezért vagyunk partnerek, és ezért nem vagytok bábuk! A földi emberek élete nem egy bábszínház, melyben minden a rendezőn múlik, hanem olyan közös szeretet-szövetség, amely mindkét felet egyaránt kötelezi bizonyos vállalt feladatok elvégzésére."

Ahhoz viszont, hogy értelmileg megértsük Jézus baráti, partneri szeretetszövetség tartalmát, át kell alakítani a gondolkodásunkat! Szakítani kell a már beidegződött régi,
világi tartalmakkal, mert különben nem tud helyet foglalni szívünkben a most már 2000 éven túli "új"!


Vissza az oldal tetejére

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe