JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Féltem öcsémet a Jehova tanúitól.

Gondolkodás-átalakítás > A BOLDOGSÁG > KAPCSOLATOK

43/4723.
Kérdező: FÉLTEM ÖCSÉMET A JEHOVA TANÚITÓL!
1. Felnőtt öcsém egy Jehova Tanúi közösséghez tartozó asszonnyal házasságra akar lépni, és mi nem tudjuk megakadályozni! Bizonytalanok vagyunk, hogy mi lesz vele!
2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagykorú öcsédért sem te, sem szüleid nem felelnek! A boldogság nem felhőtlen kacarászás! A Máté evangéliumának 5;3-12. részében egyértelműen kifejtettem, hogy az Isten mit ért a boldogság alatt! Így hát nem az a boldog, aki jó házasságot köt, hanem az, aki Velem, Jézussal, köt jó házasságot. Az úgymond jó házasság még senkit sem mentett meg attól a csalódástól, amivel előbb-utóbb mindenki szembesül, hogy ember embert nem tehet boldoggá. Erre csak Én, Jézus, vagyok egyedül képes. A legjobb házasság is képmutató színjátszássá silányul, ha benne nem Értem élnek. Öcséd jól döntött, amikor olyan társat választott magának, ahol legalább elvben megtalálható vagyok.
2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden egyházra igaz.
Igaz, hogy Én, Jézus, minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető egyházban a kormányrúd a Sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek egyháza. Ezalól nem kivétel az általad említett egyház sem!
Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért egyetlen egyház sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet hirdetőkké.
Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az ellenkezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan hitigazságokat és azok magyarázatát, amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ezalól egyetlen egyház sem kivétel!
E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hivő közülük a józan eszével és Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is, meg olyan is, akkor az a hivő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így gondolkozik: jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy mindnyájunknak át kelljen alakítania a gondolkodását; jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy le kelljen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol, azért, hogy álljon az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember!
Mai világotokban sincs másként. Egyetlen ökumenét hirdető egyház sincs, aki azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik azt szeretné, ha a másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, ahol úgy látszik nem mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, református, baptista, jehovista, stb. Mennyország. Csak Szeretet-Mennyország van, ami Velem azonos, és ez a Szeretet-Mennyország nem az intézményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az embert, aki minden körülmények között képes szeretni! CSAK SZERETNI!

Megáldalak a JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"


Vissza az odal tetejére


FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe