JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Szeretet és az Igazság járhat együtt

Gondolkodás-átalakítás > SZERETET

31/3260.

Kérdező: A SZERETET ÉS AZ IGAZSÁG JÁRHAT EGYÜTT?
1. Mit jelent az, hogy minden az istenszeretők javára válik?
2. A szeretet igazságban, az igazság szeretetben. Hogyan?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Az első kérdésedre nagyon könnyen megtalálja a választ minden logikusan gondolkodó ember.
Isten a szeretet körén belül MINDENHATÓ! Aki istenszerető, az nyilván a szeretet körén belül van, tehát csak az történhet vele, amit a szerető, boldogító Isten az ő számára jónak lát.
2. E második kérdésedre már nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni, mert több szempont szerint nevezhető valami igazságnak.
Van történeti igazság. Ez azt jelenti, hogy ami egyszer megtörtént, azt nem lehet meg nem történtté tenni.
Van matematikai igazság. Az arányosság törvénye.
Van logikai igazság. Az
azonosság elve (minden azonos önmagával), az ellentmondás elve,( ugyanarról ellentétes állítás: ugyanakkor, ugyanazon szempontból van is, nincs is), az okság elve (senki nem adhatja azt amilye nincs).
Van bölcseleti igazság. A valóság tudati tükrözése.
Van jogi igazság. Mindenkinek megadni azt, ami neki jár.
Van erkölcsi igazság. Szeretni kell!
Mit jelent hát az, hogy a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulni?
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Mégpedig azt a jót akarni másnak, amire Én, Jézus, szólítottalak fel benneteket, amikor azt mondtam: 'Új parancsot adok nektek. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)'!
Az előzőket figyelembe véve azt kell mondanom, hogy a szeretet akkor nyilvánul meg igazságban, ha a valóság, a realitások talaján áll. Az igazság pedig akkor nyilvánul meg szeretetben, ha a realitásokat, a valóságot arra használjátok fel, hogy az Általam elmondott és elétek élt jót akarjátok egymásnak.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe