JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Szeressétek egymást

Gondolkodás-átalakítás > A BOLDOGSÁG

"Új parancso(lato)t adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, hogy ti is úgy szeressétek egymást!" János 13,34.

Mit ért Jézus azon, "hogy ti is úgy szeressétek egymást"?

Részlet a Hang 30-as kötetének 3038. "Előző életemről" című leveléből:
"A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Amit te szeretetnek, és nem szeretetnek nevezel, annak a tartalma, nem gondolom, hogy az, amit Én, Jézus, annak nevezek. Attól tartok, hogy külön nyelven beszélünk!
Nyilvános működésem kezdetén ezt mondtam: " Alakítsátok át gondolkodásotokat! (Márk 1;15)" Sajnos, e mondatomat is legtöbb Biblia még ma is helytelenül fordítja. De most nem erről van szó. Arról van szó, hogy nem azt ígértem nektek, hogy Én, átalakítom gondolkodásomat a ti gondolkodásotok szerint, hanem ennek az ellenkezőjét kértem tőletek. Ti igazítsátok gondolkodásotokat az Én gondolkodásomhoz! Ennek megvalósítására pedig nagyon szükséges, hogy azonos szavak alatt azonos tartalmakat gondoljunk. Áll ez főleg a leglényegesebb, legfontosabb szóra, a
szeretetre! Nincs ennél fontosabb, lényegesebb szó sem a földi világon, sem a másvilágon!"

Részlet a Hang 40-es kötetének 4340. "Hogyan lehetek önzetlen?" című leveléből:
"Az önzés és az önszeretet között különbséget kell tudnod tenni. Önző az, aki más kárára akar előnyökhöz jutni. Az önszeretet nem más, mint a második főparancs: Szeresd felebarátodat, MINT ÖNMAGADAT! Az önszeretet tehát csúcsérték! Akkor szereti helyesen önmagát valaki, ha arra törekszik, hogy a szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben élje meg. Tehát nem buta módon, hanem bölcsen kell szeretni másokat ahhoz, hogy az önszeretet Istennek tetsző módon történjék. A szeretés, vagyis a jót akarás tartalma ez: senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség van. Aki erre törekszik, az biztos, hogy leoldja magáról az önzés béklyóját!"

Részlet a Hang 40-es kötetének 4345."Mérhetetlen sok a szenvedésem" című leveléből:
"Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ezt pontosan az ellenséggel szemben kell megmutatni, mert különben csak önámítás a szeretet.


Részlet a Hang 6-os kötetének 471."Vélemény egy csoportlól" című leveléből:
"Az ellenség-szeretet nem könnyű vállalkozás. Azért nem könnyű, mert érzelmi, indulati falba ütközve kell megtanulni jót akarni annak, aki téged gyűlöl. Te ellensége nem lehetsz senkinek, mert a szeretet nem más, mint olyan jóakarat, melyet kívülről megsemmisíteni nem lehet. A szeretet nem más, mint az Én irgalmas működésem benned. Nem más, mint bölcsességem megnyilvánulása. Igen. Annak bemutatása gyakorlatban, hogy aki nem szeret, az a rossz, és nem az, akit nem szeretnek. Ezért neked lehetnek ellenségeid, de te sohasem lehetsz ellensége senkinek. Mindig akarnod kell mindenkinek azt, amit Én akarok az illetőknek. Én pedig mindig mindenkinek meg akarok bocsátani, de sajnos, csak annak tudok, aki szintén irgalmas akar lenni másokkal szemben. "
Vissza az oldal tetejére
FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe