JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A 16. Angyali üzenet kibontása

TANÍTVÁNYOK > Jézus Hang-ja csütörtöki közösség munkáiból

A tanítvány Tanító szót kér. Szót, mely alkot kapcsolatot és köt össze Benne élő tanítványi szíveket. Az Út céljában ugyan az. Továbbra is Ő az OK, az Út, az Igazság és az Örömteli Élet. A lecke változó, de mindig elgondolkodtató, lelkileg gazdagító, mélyebb Jézus ismeretre és tettre sarkalló. Számodra, Rajta kívül már nincs más kapaszkodó. Az Út, ami előtt reggel állsz, van, de még sincs. Csak akkor van, ha az Isten HIT poharával Belőle merítesz, Rábízod magad. Járni a napi feladatot hasonló ahhoz, mint aki üveg hídon lépdel, melyet a szem nem lát, melyen a láb megáll. Ez a feladat: Őt jobban megismerve, mélyebb Ráhagyatkozásban hinni BENNE.
Számodra már kevés a forma, nem elég. Neked már kevés a lét, ami önmagában nem érinti a Szeretet lényegét. A forma, ha összeköt, csak formát ölt. Az valódi kapcsolat más. Szeretetből fakadó, barátságot szülő, azonosság. Szeretet mely összeköt, tesz Egyé, Testvérré, s a lét lesz jó gyümölcsöt termő Életté.


Áldjon meg benneteket Úr, jöjjön az Új!


Az üzenet kibontása


A tanítvány tanító szót kér: kérés nélkül nincs tanítás. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert megelégülnek vele: Jézus tanításával. Mit kérhetek? A tanítvány az Istent tanulja. Az Isten ismeretében látja a legnagyobb hiányát, ezért tanítást kér! Tanítást kér, mert senki nem ismeri az Atyát.

Szót, mely alkot kapcsolatot: az Isten Lelke, a jézusi szeretetkapcsolatok Lelke. A Hang szerint mitől lesz jézusi egy közösség? Attól, hogy a közösség minden tagja, egyénenként van bekötve Jézushoz. Ezért szólal meg mindig más, és más a tanulás közben, mert így működik az Isten Lelke. Ez az egyéni istenkapcsolat tesz közösséggé - és köt össze benne élő tanítványi szíveket.

Az Út céljában ugyanaz. Továbbra is Ő az OK, az Út, az Igazság és az örömteli Élet.: A tanítvány célja Jézus. Bár Jézus, végső soron nem személy, ahogyan az Angyal sem, viszont egy hústestben lévő ember, csak valakit tud szeretni, és nem valamit. Ezért kapcsoljuk az Istent, Jézus személyéhez. Jézus azért vett magára emberi testet, hogy megkönnyítse nekünk, hogy szerethessük. Odaát már nem fogjuk személynek látni Istent, mert át fogjuk Őt élni. Az Angyal szerint a személy, az Isten legnagyobb ajándéka az embernek, mert hozzátartozik a szellemnek, testben való létéhez. Ebben az értelemben jelenik meg Jézus, személyként a Földön.

A lecke változó, de mindig elgondolkodtató, lelkileg gazdagító, mélyebb Jézus-ismeretre és tettre sarkalló: személyre szabott a lecke. Elgondolkodtató, mert a gondolkodásunkat kell átalakítanunk. Ez a tanítványi lét lényege: miért jó ez nekem? Mindenből lehet tanulni, de nem mindenkitől: a megtévesztőtől nem akarok tanulni. Ehhez szükséges az, hogy Jézust tanuljam, mert így fejlődök előre a szellemek megkülönböztetésének ismeretében. Ha ismerem az Istent, azzal meg is kapom, a szellemek megkülönböztetésének a Lelkét. Miért gazdagít lelkileg? Mert kincset kincsre, a Mennyben halmozunk. Csak ez által fejlődünk. Arra is rájövök, hogy miért jó ez nekem. Miért köti össze a szeretet, az ismeretet a tettel? Azért, mert Jézus ismerete, önmagában tettekre sarkall. Ha ez nem ilyen lenne, akkor az nem Jézus ismerete. Jézus Igéjében erő, szeretet van. Nem szerethetek úgy, hogy nem teszek. A karitatív tettek olyan cselekedetek, amiket az ember tart jónak, a jézusi tetteket pedig Jézus tartja jónak.

Számodra Rajta kívül már nincs más kapaszkodó: senki sem jut az Atyához, csak általam.

Az Út, ami előtt reggel állsz, van, de mégsincs: csak akkor van, ha rálátok, hogy Jézus az út. A reggeli imában előttem áll egy új nap. Van, de még nem zajlott le. Az előttem álló utat Jézussal járjam, ez a reggeli ima tartalma.

Járni a napi feladatot hasonló ahhoz, mint aki üveghídon lépdel, melyet a szem nem lát, melyen a láb megáll: nem látom az utat, mégis járom. A hitem által állok meg rajta! A gyermek az űrön át lépdel, és a lába alatt virágzó szigetek teremnek. Honnan keletkeznek a szigetek? A bizalom által! Ha gyermeki bizalommal fordulok az Isten felé, minden könnyűvé válik.

Számodra már kevés a forma, nem elég: hiányzik a tartalom. Az él a formában, aki az anyagban él. A test csak forma, a szellem a lényeg.

Neked már kevés a lét, ami önmagában nem érinti a Szeretet lényegét: ha befogadom Jézust, akkor már nem pusztán létezem, hanem élek is, és boldog vagyok. Isten minden teremtménye létezik, ám ettől nem boldog. Az embernek, a Jézus által tanított szeretet kell. A Szeretet lényege, maga Jézus. A Szeretet lényege az ADÁS! Mit adhat egy tanítvány? A tanítást. Nincsen ennél nagyobb érték. Az ember legnagyobb bűne a tudatlanság, az Isten ismeretének hiánya. A tanítás szellemi tartalmát, az anyagvilág területére is vonatkoztathatjuk, és ekkor sincs nagyobb érték nála, mert semmi más anyag nem áll meg mellette. A szellemi tanítás birtokában, meg van oldva az anyagvilágbeli életünk. Ha bármi anyagi hiányzik: tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek. Ha csak egy mustármagnyi hited van, akkor megteremted magadnak azt, ami kell, mert az anyag szolgálja a szellemet.

A forma, ha összeköt, csak formát ölt: ez csak a külső. Ha valaki a formát látja elsődlegesnek, pl. aki rend mániás. Ő csak egy másik rendmániással tud jól kijönni. Lehet-e a szellemiekben a formára tenni a hangsúlyt? Nem. A forma látszat. Adhat-e az ember értéket a formának? Igen, de csak szubjektív lehet ez az érték. A létrehozott érték valóság, a létrehozó számára. Így halt meg Petőfi a haza szabadságának eszméjéért. Rátette az életét.

A valódi kapcsolat más: ez a jézusi szereteten alapuló kapcsolat. Mitől nem valódi a formára alapuló kapcsolat? Attól, hogy nem örök értékre alapul. Mi a helyzet a szellemi létezésben a formával? Van-e formája az Istennek? Istennek nincsenek tulajdonságai, mert ő a VAN. Ha ezt mondjuk, akkor körülhatároljuk. Márpedig Ő a minden. Mindenben jelen van. Istenről a megnyilvánulásaiból szerzünk tudomást. A mindenségben, minden az Ő megnyilvánulása. A megnyilvánulásai a formák. A gondolat formát ölt. A testvéremben, a pohárban, is, az Istent láthatom. Az Angyalköny tanítása szerint, az Őrangyal is bennem van, és én vagyok az anyagvilágbeli keze, lába, szája.

Szeretetből fakadó, barátságot szülő: vagy hasonlók között jön létre, vagy azonossá tesz a barátság. Jézus a barátjának nevezte a 11 tanítványt. Korábban, a bűn rabszolgáinak hívta őket. Mi a különbség a barát és a testvér között, Jézus szóhasználatában? A testvéreket a tanítás, a szellemi kapcsolat fűzi össze. Amikor Jézus a barátainak hívja a tanítványait, akkor azok, még nem belső meggyőződésből követik, hanem azért, mert Jézus mondta. Ugyanúgy, mint az ó-szövetségi törvény betartásánál. Amikor pedig már a testvéreinek hívja őket, akkor már azért teszik meg, amit kér, mert szeretik, és hisznek benne, tehát belső meggyőződésből. A Jézust szeretésből fakad a hit. Melyik az indító ok, a szeretet vagy a hit? Valójában nem tudom rátenni az életemet valakire, ha nem szeretem. Férfi és nő kapcsolatában az érzelmeké a főszerep, azért vállalja egy férfi és egy nő, hogy összekötik a mulandó életüket. Jézus esetében más a helyzet. Ez egy felismerés. A lélek lényegét érinti, ezért a másvilágon történik, és nem pedig az érzelmekből fakad. Az életet értelmetlennek éli meg az, aki még nem döntött Jézus mellett, miközben van benne egy szüntelen keresés. Ahogyan kibontakozik ez a szeretet, úgy válik hitté.

Azonosság: befogadtam Jézust, aki lakást vett bennem. Ez az azonosság. Én azonosulok Istennel és nem fordítva! Ezáltal tökéletessé válok. Ha azonosulok a Tökéletességgel, az tökéletessé tesz engem is. Elsősorban abban, amiben tökéletesen tud megnyilvánulni Jézus bennem. A szeretet nem tétlen, mert az én Atyám szüntelenül munkálkodik.

Szeretet mely összeköt, tesz Eggyé: az egység, elsősorban az Istennel valósul meg, másodsorban a közösséggel. Lehet-e cél a közösség egysége? Ha valaki nem akar az Istennel kapcsolatban lenni, azzal nem vállalunk közösséget, mert mi az Istenben akarunk élni. Meg lehet-e bontani a jézusi közösség egységét? Kívülről nem, mert mindenki személyesen van bekötve Jézushoz.
A Jézus iránti szeretet tesz testvérré, és nem egy intézmény. Ezért nem szükséges az egyház.

S a lét lesz jó gyümölcsöt termő Életté: csak az Istenben van Élet.

Áldjon meg benneteket Úr, jöjjön az Új!: Az Angyal csak az Újban van jelen. Isten csak az Újban van jelen. Nem tudja önmagát ismételni, mert végtelen, mert ő maga a változás. Az Isten állapotszerűen ajándékozó.
Csak Új van a nap alatt!


Vissza az oldal tetejére

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe