JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Közösségi foglalkozás nyitó imái

TANÍTVÁNYOK > Közösségünk lelki kincsei.

BEKÖSZÖNTŐ IMA, 2014!

Drága Jézusunk, szívünk teljes szeretetével köszöntünk körünkben, ebben az ÚJ ESZTENDŐBEN! Igyekszünk, hogy ennek az ÚJ ESZTENDŐNEK A KAPUJÁBAN továbbra is nyitott szívvel, és értelemmel fogadjunk Téged!
Mint minden összejövetelünkön, most is, gyermeki kíváncsisággal várva nyitjuk ki szívünket, szellemünket, hogy ajándékaidat bontogassuk, tanításodat megismerjük, és azt értelemmel befogadjuk!
Szent Lelkeden keresztül kérünk Téged, ma is világosítsd meg a gondolataid legmélyebb értelmét, és gazdagíts minket Magaddal. Gazdagíts minket azzal a kinccsel, melyet az e- világ nem adhat, de el sem vehet tőlünk.
Gondolatban mi is lábaid előtt ülünk, ahogy azt Mária tette és hallgatott Téged. (Lk. 10;39.) Mindezt azzal a meggyőződéssel, ami növeli szívünk békéjét, erősíti a hitünket, mert a Veled tartó utunk bár keskeny és göröngyös ösvényen halad, mégis egy csodálatos világba vezet!
Nem tudom kikerülni, hogy ne hálálkodjak, ne áldjalak mindazért a sok ajándékért, amit az elmúl évben a szívünkkel megláttattál, és az értelmünk által kibontottál!
Megismertük, mit és KIT jelent az, hogy SZÓ! Azt, hogy a SZÓ, Isten hozzánk intézett szava, maga az IGE, aki testet öltött értünk!
Isten ajkáról a SZÓ értünk hangzott el, és született a Földre! Igazolva az Isten végtelen szeretetét, hogy növekedhessünk a hitben, és még jobban megismerjük az ATYÁT, a csak szeretni tudó Istent, az emberi alakot öltött FIÚ által! Elemeztük sok Jézus által kimondott szó értelmét, ami átvilágítva, kibontva, százszorta többet hordozott, jelentett, mint az egyszerűen átolvasott ÖRÖMHÍR!
Az IGÉNEK súlya van!
Igen! Ezt igazolja az, hogy aki bár jó szándékkal, de egymagában olvassa a tanításokat, annak nem tud Jézus a leírtak mellé, külön tanítást adni. (Bár el lehet az írottakon elmélkedni!) A LÉLEK, csak a közösségen belül képes kibontakoztatni az IGE valóságos jelentését! Ezért fontos egy olyan közösség, ahol igyekeznek a szavak mögé látni, mert a Lélek mindenki által képes megszólalni, ha az Jézusra van hangolva, és az írásból megismerni akarja!
Jézusunk! Boldog örömmel tesszük tarsolyunkba azokat a kincseket, amiket eddig nekünk adtál! Vágyakozunk arra, amit ebben az ÚJ ESZTENDŐBEN kínálsz fel a számunkra! Nyitott szívvel várjuk, hogy megismerhessük mindazt, amit már kezdettől fogva elkészítettél a számunkra, hogy Szerető Szíved Szerint növekedhessünk Benned, Általad! Gyermeki szívünkkel, gyermeki szívünkbe várjuk ajándékaidat!

Ámen. Kerepeczi Ani.

********************************

KÖZÖSSÉGI IMA.

Köszöntelek Jézusom, kérlek légy a partnerünk SZENT LELKEDEN keresztül ma is, hogy összejövetelünkön, minél hívebben tudjuk kibontani a tanításod által felmerülő gondolatainkat.
Hasonlít a munkánk, az életünk a kincskeresőéhez, aki a legszebb gyöngyöt kívánta megtalálni, vagyis Téged Jézusom! Ezt a keresést bizony sok mellékút szegélyezte, mielőtt RÁD találtunk.

Jézusom, a tanításoddal nem csak útmutatást adtál, hanem mint Ariadné fonalát, Feri bácsin keresztül segítettél felgombolyítani, a lényeg felé terelni minket. Igaz, ez a feladat kitartást, erős szellemi munkát kíván, de ahogy az Angyal mondja: gyönyörű! Voltak, akik ebbe belefáradtak, de azért mindig vannak, akik a helyükbe lépnek, és így a LÁNG soha nem alszik ki!

Isten malmai, ha lassan is, de fáradhatatlanul dolgoznak! A valóság, nem egyik napról a másikra bontakozik ki, hiszen Isten is több ezer éven át készítette elő földi útját Jézuson, a FIÁN keresztül. Akkor mi ne panaszkodjunk, ha egy röpke földi élet alatt nem tudtunk a valóságos CÉLHOZ eljutni.
Isten ezt jól tudja, ezért van a reinkarnáció, hogy elősegítse a tiszta szándékunkat Felé! És ha ez nehezen megy? Akkor se csüggedjünk, mert "mi ez az ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST"?

A HANGBAN mondja JÉZUS: "Az élet szekerét, nem sasok húzzák!" Minél nehezebben ér el az ember a CÉLBA, az annál nagyobb értéket képvisel a számunkra! Tapasztalhatjuk, hogy ha a gyermekeinknek a vágyait teljesítjük, azt bizony nem sokra becsülik. De ha nekik kell megharcolni, elérni ugyanazt, azt bizony nagyra tartják, és felháborodnak, szenvednek, ha abban valaki kárt tesz! Bár, ez ránk is éppen így vonatkozik!
Mi, akik igyekszünk a valóságos Istenünket, téged Jézusunk megismerni, IGÉID bontogatni, a szavak értelmét meglátni, a kincsesbányát feltárni, a HANGNAK köszönhetjük azt, amit elértünk. A HANG JÉZUSA vezet bennünket ma is, pontról-pontra. Az igaz, hogy a húsz év már látszik rajta. De Jézus maga mondja, hogy a "JÓNÁL mindig lehet JOBB"! Így a nyitottság, az éberség fegyverével mindig őrködve fogadjuk el a jobbat!

Megfelelő érvekkel alátámasztva, helye van az ÚJNAK! Ez nem köpönyegforgatás! Maga a földi életünk is azt igazolja, hogy ami tegnap szinte egetverő csúcs volt a technikában, az ma elavult gondolat! A fejlődés, nem ismer határokat, nem lehet megkötözni, láncra verni!
Tehát visszatérve a tanuláshoz, mi is lépünk, a HANG mellett az Angyal válaszol-ban, és lépünk egyéb forrásokhoz, amik segítik tudásszomjunkat oltani. De szigorúan ügyelünk arra, hogy az, az evangéliumi forrással megegyezzen!
Mert mi ugyan szomjazzuk, és éhezzük a teljesebbet, de nem minden áron! Ezért vagyunk ma is itt Jézusom, és tanulunk, mert ez visz minket előre, a szeretet, az IGE tökéletesebb megismerésére, a Veled való kapcsolat erősítésére.
KÖSZÖNJÜK JELENLÉTED!

Amen. 2013, november 28.

Kerepeczi Ani.

********************************


2010.06.10.

Ima"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod
Legyen meg a Te akaratod",

Legyen meg Uram a Te akaratod a mi földi életünkben. Tudjuk, hogy boldogságra teremtettél bennünket. A Te akaratod az, hogy boldogok legyünk. De a boldogságnak ára van. Az ár a gondolkodás átalakítás.

Mikor a földre születtünk, feladatként hoztuk magunkkal a gondolkodás átalakítási munkát. Vagyis megérteni, hogy a boldogságunk senki mástól nem függhet, csak egyedül tőlünk.
A boldogság tudatállapot, amelynek alapja a hit. Csak el kell hinnünk, hogy, aki Téged befogad a szívébe, tehát az istenszeretőknek, minden a javára válik. Csak meg kell látnunk, hogy bármi történik velünk, az csak a javunkra válhat, ha Te, az Úr bennünk élsz.
Ez a megváltás lényege.

Elég, ha elhisszük, hogy van Isten, Jó az Isten, és az övéi számára mindent úgy intéz, hogy a gyermekeinek minden a javára váljon.
Te mindenkit önmagadra teremtettél. Tehát nem elfojtani kell azt, amit rossznak ítélünk meg, hanem szembesülnünk kell vele úgy, hogy megtaláljuk benne azt, hogy miért jó nekünk?

A boldogság útja tehát a gondolkodás-átalakítás, és nem a körülmények megváltoztatásának az útja.
Ha valóban újjászülettünk, bizonyosnak kell lennünk abban, hogy Isten mindent csak azért enged meg, hogy pozitív irányban fejlődjünk Általa. Nekünk tudnunk kell azt, hogy nem lehet rossz az, amit az Atya megenged.

Legyen meg a Te akaratod Uram, és segíts bennünket abban, hogy meglássuk azokat az értékeket, amelyeket naponta küldesz nekünk. Áldj meg bennünket Szentlelked gyümölcstermő erejével és a gondolkodás átalakításhoz szükséges lelki erővel.

Ámen.

Nagy Józsefné


********************************


Drága Jézusom!

Szeretettel köszöntünk Uram és örülünk, hogy itt vagy velünk a mai napon is.
A Te nevedben jöttünk össze, hogy tanulhassunk Téged.
Hisszük azt Uram, hogy a mai napon is gazdagodni fogunk Benned és Általad.
Hisszük azt, amit Hangod által mondtál: ahogy hitünk mélyül, lelkünk egyre nagyobb nyugalmat él át.
Nagy szükségünk is van erre a Benned való megnyugvásra, mert a világ zaja egyre hangosabb.
Egyre jobban el szeretné terelni a figyelmünket arról, hogy mi Hozzád tartozunk, és csak ebben a belső csendben és békében tudunk készülni arra Uram, hogy kétezer éve megszülettél a Földön és erre emlékezzünk.
Mi már nem csak azt ünnepeljük, hogy Te megszülettél, hanem azt is, hogy Lelked által mi is újjá tudunk születni.
Lelkünket öltözetjük díszbe, mert megkaptuk a legcsodálatosabb ajándékot, amit ember kaphat Istentől, megkaptuk magát az Istent Benned.
Már nem csak arra várunk, hogy megszüless, mert már velünk és bennünk élsz boldogító módon. Sokszor megtapasztaltuk már ezt az életünkben.
Ezért Tőled akarjuk átvenni szívünk békéjét, lelkünk nyugalmát, a boldogságunkat.
Téged fogadtunk el Urunknak és Megszabadítónknak.
Te vagy a mi Istenünk, Szent Lelked vezessen a mai napon is minket.
Édes Jézusom! Áldj meg minket Lelked békéjével, erejével, örömével.


Ámen********************************Édes Jézusom!


Összejöttünk újból a Te nevedben, mert ígéreted szerint mindig itt vagy velünk.
Nyitott elmével akarunk Téged tanulni. Mindig készek vagyunk egyre jobban megismerni Téged. Ez nem erőlködés a részünkről, hanem vágyakozás. Vágyakozás arra, hogy a szeretetben egyre jobban fejlődni tudjunk. Tőled akarjuk tanulni a szeretetet.
Édes Istenem!
Azt tanítod Hangod által, hogy mindenkinek arra van ideje, amit fontosnak tart. Nekünk fontos a Veled való rendszeres foglalkozás, mert így nyugodt a szívünk, lelkünk, és tudjuk, hogy ezáltal a hitünk mélyül, és erősödik.
Köszönjük Uram, hogy mindig megadod ezt a lehetőséget, hogy hetente kétszer összejöhetünk a testvéreinkkel, hogy tanításodat megismerjük, mert tudjuk Tőled, hogy Téged mint UTAT, tanításod nélkül nem vállalhatunk.
Áldj meg minket a tanulékonyság, az értelem, és a Rád való nyitottság lelkével.

Ámen


Lóky Valéria
2009.09.13.********************************


2009. 07. 02.

Drága Jézusom!


Újból itt vagyunk, mert újra eljött az idő, hogy közösségben is tudjunk Veled találkozni.
Tudjuk, hogy jelen vagy ígéreted szerint.
Téged akarunk tanulni és Tőled akarunk tanulni ma is, mert Te is ezt akarod, és azt kívánod tőlünk, hogy időt szánjunk Rád. Időt a tanulásra, időt a párbeszéd-imára.

Édes Jézusom!
Erre már mi is kezdünk rálátni, hogy bizony, akkor tesszük maguknak a legjobbat, ha mindennap Veled indulunk, áldásodat kérve az előttünk álló napra, magunkra és feladatainkra, mert Te így tudsz velünk járni. Ha Téged mindennap befogadunk a szívünkbe, és újból és újból megújítjuk, hogy Te vagy a mi Urunk, megszabadítónk, a mi Istenünk, akkor Te vagy bennünk a Béke, és így lesz békénk Istenben, így tudunk másokkal is békében élni, és lesz béke bennünk.

Édes Jézusom!
Áldd meg ezt a kis közösséget a tanulékonyság, a nyitottság lelkével, hogy rálássunk arra, hogy ha Benned gazdagodunk, akkor vagyunk csak igazán gazdagok.

Ámen

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe