JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Uram! Elbizonytalanodtam.

TANÍTVÁNYOK > Új válaszok párbeszéd-imában

Kérdező: Uram! Elbizonytalanodtam.
1/ Egy több éves ok nélkül végződött párkapcsolatomat követően, az Isten küldötteként, különleges erők birtokában, mentőkötelet dobva akar megmenteni egy fiatal nő.
2/ Hol sejtelmesen, hol meg erőszakosan és durván terel egy olyan látásmód felé, amely bár vonzó, de ismeretlen.
3/ A szélsőséges viselkedése és a vele kapcsolatos történések, események félelmet keltenek bennem.
4/ Szeretnék néhány világítótornyot látni, hogy eligazodjak.

Válasz: Kedves barátom!
Amióta 'feleszméltél' lelkedben és megszülethettem szívedben, folyamatosan vagyok jelen az életedben. Jelen vagyok minden érdekmentes tiszta szándékodban, minden szívből jövő őszinte mosolyodban, és minden erőtlenség miatt feltörő bűnbánatodban. Forrása vagyok a tiszta látásra való vágyadnak.
Világítótornyot kértél Tőlem, mert még nem látsz annak Engem. Közben a szíved mélyén, szünet nélkül vagyok az Égi Fény benned.

Tele van a világotok olyan karizmatikusnak mutatkozó emberekkel, történésekkel, hatásokkal, tanításokkal, amelyek hitelesnek tűnve, csodálkozásra késztetnek benneteket. Egészen addig, amíg le nem lepleződnek.
Te is találkoztál, egy olyan lelki társnak mutatkozó nővel, aki a hétköznapok megszokottságában, szokatlanul erős öntudattal, és rendkívüli képességekkel rendelkezve, kívülről akar rendet tenni az életedben. Szavaiddal élve, "dobott egy mentőkötelet, hogy kihúzzon a mocsokból". Te pedig engedted magad kiragadni. Hittél, és a lelked mélyén még mindig hiszel neki.
Elhitted neki, hogy a feladatotok közös, bár azt nem ismerheted. Elhitted neki, hogy ti ketten mások vagytok, mint a többiek. Elhitted neki, hogy ezt a kapcsolatot mások, 'odafönt' döntötték el.

Úgy jártál, mint az, aki a Hang tanításában kapott egy felmérhetetlen értékű iránytűt, ami az Isten Országába mutatja az irányt, de aki kapta, az iránytű működését nem ismeri. Bizony téged is, mint milliárd számú hívő társadat, fogva tart a hiszékenység lelkülete. Megkötözött az egyházad, a vallásod és a médiumi megnyilvánulások világa. A hitelesség látszatát keltő, körülményekre ható rendkívüliségek varázsa. NEM VAGY SZABAD!

Kedves barátom! Tudd meg, hogy belülről, Én akarok rendet tenni az életedben! Azért várok a szívedben, hogy Én mentselek meg, mert ÉN, JÉZUS VAGYOK A MEGSZABADÍTÓ!
Bizony mondom, ha legalább a Hang tanításából megfelelően ismernél Engem, nem lenne a számodra kérdés, hogy mit képvisel az, aki zavart, félelmet és nyugtalanságot hozott az életedbe.
Megmondtam, hogy nagy jeleket és csodákat visznek végbe (mutogatnak), hogy tévútra vezessék, ha lehet, még a kiválasztottakat is.(Mt.24;24,)
Az örömhír az, hogy ha megtéveszthetően is, de Engem kereső vagy. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy e zavart keltő kapcsolatodat megelőzően sem tudhattalak, valóban Hozzám tartozónak.

Bárki, bármit mond, hirdet, tanít, Engem nem imádni kell. Előttem nem kell térden csúszva vezekelni, minden bűnötöktől gyónások sorozatában megtisztulni akarni, szentmiséken a kereszt előtt bűnbánatot megélni. Egyszerűen komolytalan, a kétezer évvel ezelőtt kiontott véremnek, mindent elöntő hatást tulajdonítani.
Én nem szólalok meg a borzalmasnál borzalmasabb világvége jóslatokban. Engem nem kell ún. szentéletű papok zavaros közvetítésében magatokat nyomorult porszemként, érdemtelen bűnösökként megélni, és a büntetéstől való félelmetekben a bocsánatomért könyörögni.
ENGEM MEG KELL SZERETNI!

Ahhoz, hogy megszeress, lázasan keresőnek kell lenned. Egészen addig, amíg meg nem találsz a szívedben. Igen, ott vagyok a szívedben és még mindig várok rád. Várom, hogy felismerj a hittől átjárt józan eszedben. A Hozzám tartozás öntudatot és bölcsességet eredményező lelkületében. Az Engem megismerés vágyában és örömében.
Az, aki SZERET ENGEM, az HISZ BENNEM! Aki hisz Bennem, az egész szívében, egész lelkében és egész elméjében (Mt. 22;37,) törekszik arra, hogy ismerjen Engem. Már a Hang tanításában is elmondtam, hogy Engem sem a vallásaitok kereteiben, sem az Egyházaitok hivatalos Istent képviseletében nem találtok meg, mert a vallásosság ördöge azóta úr az Egyházaitokban, amióta létrehozták azokat. Két úrnak nem szolgálhatsz. Vagy az Egyházadé, vagy az Enyém vagy!
Ma is elmondhatom minden vallásában gondolkodó egyházi embernek, teológusnak, tanítónak, mesternek és "szent életű embernek azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam a főpapoknak, az írástudóknak, a farizeusoknak: senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és akinek a Fiú kijelenteni (leleplezni) szándékolja.(Mt.11,27,).
Engem ott lehet megtalálni hitelesen, ahol értelmet és szívet megnyugtató válaszokat kapsz a kérdéseidre. Ott, ahol a tanításom REND-je bontakozik ki az Igémben. Ott, ahol a szembesítésem nem félelmet, hanem hálát szül a szívedben.

Bizony mondom, uralkodik a Földön a félelem. Fél az ateista, és fél a vallásában élő ember. Közösségek és vallási csoportok tucatjai törekszenek megtéríteni a még nem hívőket és a más vallású egyéneket az utolsó idők borzalmainak ecsetelésével.
Nekik is csak azt tudom mondani, hogy sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti törvénytelenség(et) művelők ! (Mt.7;23,).
Távozzatok, mert nem ismertek. Nem tudjátok, hogy mióta világ a világ, az ember végítélettől való félelme, még soha sem szülte meg azt, hogy SZERESSEN ENGEM!
Nem tudjátok, hogy ÉN ÖRÖMHÍRT HOZTAM!

Tudom, hogy válaszomban (bár nem vagy képes elhinni), a teljességet igényled. Pedig hidd el, hogy ÉN, az ISTEN FIA, az ATYA TANÍTÁSA, soha nem vagyok kívül a teljességemen. Viszont mindenki annyit lát meg belőle, amennyire a szeme képes. Ha tehát a szemed tiszta (egyszerű), egész tested világos (fénytelt) lesz. (Mt.6;22,).
Kedves barátom! Szeretlek! Nincs más dolgod, mint ezt elhinned.

Megáldalak a mécstartóra tett mécses fényének az angyalával!


2014.06.30.

Vissza az oldal tetejére

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe