JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Mi a teendöm

Gondolkodás-átalakítás > SZERETET

484. MI A TEENDŐM?
Kérdező:
1. Mit kell tennem, hogy a szeretet Istene tevékeny módon
lakjék bennem?
2. Szeretnék megtanulni jól imádkozni.
3. Hogyan rendezhetjük be életünket férjemmel Isten akarata szerint?
4. Egy kutyáról is szeretnék hallani.
HANG:"
1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. A legnagyobb jó kétségtelen Én vagyok. Az szeret tehát legtisztábban, aki Engem akar engedni működni önmagában.
A szeretet tehát akarat kérdése. Az akarat pedig értelmileg megmotivált, felszított vágyak sodrában éri el célját. Az szeret tehát Engem helyesen, abban tudok helyesen szeretni, aki tisztán akarja látni azt a jót, amit Én akarok akár ővele, akár mással.
Mindenkivel azt akarom, hogy benne éljek. Ehhez nem kell más, mint az, hogy tudjon ellene mondani mindannak, amit nem tud Velem összhangba hozni, s mondjon IGEN-t arra, amit úgy ítél, hogy az Nekem kedves. Ellene mondani tehát annak, amit valaki nem tud azonosítani az Én tanításommal, és dönteni az Én tanításom mellett.
Az Én tanításom nem különleges. Ne akard másnak azt, amiről tudod, hogy ha neked tennék, azt nem tartanád jónak. Tedd másnak azt, amiről tudod, hogy halálod óráján is örülni fogsz annak.
Az Engem szeretés tehát részben önfegyelem útján, részben pedig gondolkodás útján lesz egyre érettebbé. Ez bizony, gyakorlás kérdése. Szeretni tehát azt jelenti, hogy törekedni kell az előbb említett jót akarásra. Ez áll Velem kapcsolatban éppen úgy, mint mással kapcsolatban.
2. Nagyon fontos, hogy tanulj meg jól imádkozni. Ez szintén nem valami különleges feladat. Bárhogy is emeled Hozzám lelkedet: imádkozol. Ezt szinte állapottá lehet tenni, s arra is kell törekedned, hogy az legyen. Beszélj úgy Hozzám, mint bárkihez beszélnél, akiről tudod, hogy érted él. Sokszor adj hálát! A hála csodálatosan ki tudja nyitni benső szemeidet, s látni fogod, hogy milyen jó vagyok hozzád. Ez a boldogság, a benső béke visszhangját teremti meg benned. Engedd, hogy vigasztaljalak! Ezt a párbeszéd-imával éred el legkönnyebben. Saját szavaiddal Én mondom azokat a vigasztaló szavakat, melyeket te formálsz, és mondasz ki magadnak. Észre fogod venni, hogy erő van a kigondolt, a kimondott vigasztaló szavakban. Nyilván nem tőled, hanem Tőlem van az az erő számodra!
3. Férjeddel kell megbeszélned azt, amit férjeddel együtt akarsz tenni. Velem azt kell megbeszélned, amit Velem akarsz megtenni.
4. Az állatokról általánosságban mondok pár szót:
Az állat tökéletesebb a maga nemében, mint az ember, mivel a beleprogramozott ösztönrendszer automatikusan működik. Ezért lehet az állatoktól tanulni, és lehet őket pótcselekvésként alkalmazni. Állat képes helyettesíteni Istent, embert egyaránt, ha valaki erre alkalmazza valamelyiket. De állat sohasem volt ember, és nem is lesz soha. Az állatnak nincs örök élete. Amikor ösztönvilága felbomlik, akkor léte tovább értelmét veszti. Az állat önmagában értéket nem hordoz. Ha hasznos az ember számára, vagyis, ha Hozzám közelebb tud általa kerülni valaki, akkor gondoznia kell, és alkalmazni, ha káros, akkor el kell pusztítani. Ne keverjétek össze az eszközöket a céllal. Nincs állatokon és növényeken keresztül vándorló lélekvándorlás. Amint a pákozdi hegyek nem tudnak sem boldogok, sem boldogtalanok lenni, úgy egyetlen állat sem képes egyikre sem. Nem, mert nem tud örök értékben gondolkodni. Nem gondolatai irányítják ösztönét, hanem az ösztöne irányítja gondolatát, emlékezetét.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe