JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Gyógyíthatok pénzért?

Gondolkodás-átalakítás > IRGALOM

10/805. GYÓGYÍTHATOK PÉNZÉRT?
Kérdező: 1. Joggal várhatok szeretetet társamtól? 2. Mennyiben lehet pénzért gyógyítanom? 3. Feladatom Magyarország őrzése? 4. Leendő gyermekünkkel kapcsolatban mi a teendőnk?
HANG: "Gyermekem!
1. Mindenkitől elvárható, hogy szeressen. Csak ez várható el. Amikor valakinél azt tapasztaljátok, hogy nincs benne szeretet, tehát önző, akkor tudnotok kell, hogy az illető önmagának árt ezzel a legtöbbet, bár ezt most nem így éli meg, mert menekülőben van. Minden önző ember menekül önmaga elől. Önzése tárgyába menekül. Természetesen abban nem talál önmagára, ezért száll virágról virágra, tárgyról tárgyra, de nyugalmat nem talál. A pillanatnyi bódulat mulandó örömével képes beérni, s utána tovább és tovább folytatódik nyugtalan bolyongása. Ha az ilyen ember meg nem tér, akkor élete vége egy nagy csőd, hiszen mindent itt kell hagynia, amiért eddig élt. Az önző, szeretetlen ember egy nagy ürességet hordoz magában. Ezt lehet álcázni a földi életben különböző dekorációkkal, de a dekorációk tartalmat nem adnak. Mikor ezeknek tiszavirág-ideje lejár, marad utánuk a nagy semmi! Olyan nincs, hogy valaki néha önző, néha önzetlen. Csak olyan van, hogy valaki néha álcázza önzését. Ilyenkor tűnik önzetlennek.
A szeretés állapot. A nem szeretés is az. Csak a felszínen van ingajárat. A mélyben nincs! Van olyan, hogy szeretni nemcsak nehéz, de nagyon nehéz, és ilyenkor nem sikerül úgy, ahogy azt valaki szeretné. Ilyenkor az illető nyugtalan, s keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan tudna sikeresebben szeretni. Érdemben szeretni mindig nehéz! (Máté 5;46).
Drága Gyermekem! Szeretném, ha nem értenél félre! Igaz, mindenkitől várhatod, hogy szeressen, de ez soha senkitől ki nem kényszeríthető. A házastárstól sem! Mindig számolnod kell azzal, hogy szeretet helyett önzéssel találkozol, mert a szeretet könnyen csak a Mennyországban valósul meg.
Ami nagyon fontos: Problémát soha ne jelentsen neked az, hogy társad vagy bárki nem szeret. Ha valakivel szemben szeretetlenül viselkednek, akkor az illető arra kap lehetőséget, hogy felmérje saját szeretetét. Erre csak itt a Földön van lehetőségetek! Ezért értékelni kell az ilyen lehetőséget! Az irgalom, a megbocsátás csak akkor jelenhet meg életetekben, ha irgalmatlansággal, megbántással találkoztok. Ez pedig mérhetetlenül fontos üdvösségetek szempontjából (Lukács 6;36-37). Kell, hogy botrányok jöjjenek. Más dolog az, hogy jaj azoknak, akik által a botrányok jönnek! (Máté 18;7). Az ilyen találkozás természetesen fájdalommal jár, de ez a fájdalom az Én fájdalmam bennetek, tehát bizonyos értelemben kitüntetés is. Óriási értéke, hogy önismeretre késztet, és érdemszerzővé minősíti szívetek szeretetét, ugyancsak a Máté 5;46 alapján.

2. A gyógyítással kapcsolatos problémádat férjeddel kell megbeszélned, és az ő javaslata döntő kell legyen számodra. Sohasem jó, ha anyagi dolgokban kivonja valaki magát férje irányítása alól, hacsak nem maga a férj kéri őt fel erre. E téren az asszonynak nem szabad saját feje után menni, csak összhangban férjével. Anyagi téren egy családban csak közös felelősség van. Ennek pedig nem lehet más alapja, mint a közös döntés.

3. Nem feladatod Magyarország őrzése! Magyarország és minden más ország, pusztulásra ítélt ország! Nincs kivétel! Az egész Föld pusztulásra ítélt világ! Vannak angyalai a különböző országoknak, de e tekintetben nem az országhatárok az érdekesek, hanem azok az emberek, akik abban élnek. Ilyen értelemben feladatod, hogy őrzője légy Magyarországon önmagadnak, családodnak, ismerőseidnek, s mindazoknak, akikkel Lelkem összehoz. De ennek az őrzésnek semmi köze ahhoz, amit ti általános értelemben őrzésnek neveztek. Ha nem őrzöd tieidet, ha nem őrzöd azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz, akkor ennek nem lehet rájuk nézve negatív erkölcsi következménye. Szabad lények vagytok! Mindenki mindent tehet lelkiismerete szerint, és tehet ennek ellenére. Függetlenül attól, hogy őrzi őt valaki vagy sem.
Óriási a felelősséged önmagadért! Ennél több nincs is! De ez nem is csökkenthető! Önmagad miatt kell mindent megtenned tieidért, azokért az emberekért, akik a te országod lakói!

4. Ne azon gondolkozz, hogy mit kell majd tenned a jövő érdekében, hanem azon, hogy mit kell tenned abban a jelenben, amely vissza nem térhet, és amelyről tudnod kell, hogy bármely pillanatban meghalhatsz. Minden jelen pillanat egyben utolsó pillanat is, s így kell megszentelned. Mindenkorra és minden helyzetre érvényesek e szavaim: "Elég a mának a maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról" (Máté 6;34).
Nagyon szeretlek! Olyankor mindig az Én hangomat hallod, amikor családod, a tieid örülnek neked. Ízlelgesd a Lélek gyümölcseit (Galata levél 5;22-23)!
Megáldalak!"


Vissza az odal tetejére

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe