JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


A radikális Jézus

LELEPLEZŐ


(Megjelent a HANG újságban 2002-ben)Ezt a mondatot hallva, olvasva, minden érzékenyebb lelkű ember hátrahőköl. Ez a mondat keménységet, merevséget, kompromisszum nélküliséget sugall, amelyben nincs pardon! Ugyanezt a tartalmat finomabb megfogalmazásban az egyértelműség szavával jelzik.
Minden ember, aki Jézus gondolkodásához akarja igazítani a saját gondolkodását, kell, hogy találkozzon az egyértelműség Jézus által megfogalmazott, és bemutatott igényével. Ennek következményeként jelent nagyon komoly problémát minden ember gondolkodásában és magatartásában az a dilemma, hogy meddig egyértelmű, és mikor szeretetlen valaki. Az egyén erkölcsi léte, a gondolkodása alapján levő magatartásában rejlik. Egyszerűbben fogalmazva, az ember erkölcsisége egyenlő a látásmódjával, tehát a Gondolkodásával.
Nagyon, nagyon megalapozott és komoly érvek, tapasztalatok szükségesek ahhoz, hogy az ember átalakítsa a gondolkodását, vagyis az erkölcsiségét. Jézusi érvek szükségeltetnek. Például: Jobb jónak lenni, még ha nehezebb is, mint rossznak. Az élet nem élvezet, hanem áldozat, stb.

Ebben a gondolkodás átalakítási munkában találkozunk Jézus azon felszólításával, hogy:
"legyen a szavatok az igen, igen; a nem, nem; ami ezt túlhaladja, a gonoszból van." (Mt. 5,37.). Vajon Jézus ezen felszólítása alatt, érthetjük-e a radikális elhatárolódásra való felszólítást? Minden gondolkodni akaró ember találkozott a filozófia azon alaptételével, amely az objektív, tehát az ember látásmódjától független valóságot, csak egyféle módon fogalmazza meg. Ezt a valóságot nevezi Jézus Igazságnak! Az objektív valóságot minden ember, csak a saját látásmódjából képes értékelni, megtapasztalni, felfogni. Ennek alapján az Igazság nem más, mint az objektív valóság tudati tükröződése. Az egyén látásmódja, jelzi az egyén hitét, amely egy olyan meggyőződés, amelyre az életét teszi! Ennek alapján mond az ember bizonyos fogalmakra, erkölcsi értékekre, jelenségekre, gondolatokra, tevékenységekre, magatartásokra igent, s az azzal ellentétes tartalmúakra nemet. Ennek alapján mond mindenki a hitével, meggyőződésével harmóniában levő állításokra igent, s az azzal ellentétes tartalmú állításokra nemet.
Így, ha azt fogadom el, hogy minden ember, minden időben, minden körülmény között csak önmagáért felel, akkor minden más ellentétes tartalmú, vagy az alapállítást módosító tartalmú megfogalmazással szemben,
radikálisan elhatárolódom.
Azzal, hogy egy állításra igent mondtam, az ezzel ellentétes tartalmú állításra csak nemet mondhatok. Ez a Jézus által is megfogalmazott egyértelműségre való törekvés, nem hordoz semmiféle kompromisszumra való lehetőséget, melyben helyet foglalhatna a talán, vagy az esetleg. Amennyiben látásom alapján elfogadtam, és magamévá tettem azt, hogy Jézus a keresztre feszítést követően életre kelt, ezzel szembehelyezkedem minden olyan engem meggyőzni, vagy az ebben való látásomban, hitemben megingatni akaró véleménnyel szemben, amely azt fogalmazza meg, hogy lehet, hogy feltámadt és lehet, hogy nem. Nem teszek mást, mint igent mondok egy állításra, és ezzel az igennel, nemet mondok minden ettől eltérő látásmódra. Más szóval, radikálisan elhatárolódom.
Ez a keménységet sugalmazó mondat nem jelent mást, mint az igen és a nem közötti választóvonalat. Igen ám, de mi van a nyitottsággal? Gondolkodási képességünket, értelmünket, eszközként kaptuk az Istentől, amely az Ő megismerésére szolgál. Jézus felszólítása ezért hangzik így:
"változtassátok meg gondolkodásmódotokat" (Mk. 1,15.). Változtassuk meg, hogy hinni tudjunk az örömhírben.

Minden ember, a teremtés által, lehetőséget kapott az Isten akaratának a megismerésére. Arra az akaratra, amely nem más, mint maga a Szentlélek. A Szentlélek a Valóság Lelke! Az egyetlen valóságé. Ennek az egyetlen Valóságnak, a Szentléleknek, az Isten akaratának a megismeréséhez van szükségünk arra a nyitottságra, amely addig őriz gondolkodási, magatartási értékeket, amíg nem talál jobbat.
A kérdés az, hogy Jézus gondolkodásánál, amely a lelkiismeretünk hangjában kell, hogy visszhangozzék, van-e jobb? Nyugodt lelkiismerettel állíthatom azt, hogy nincs. Mégis hogyan lehet eldönteni azt, hogy a sokféle látásmód alapján - melyek többnyire egymásnak ellentmondóak - melyik tükrözi a legnagyobb hűséggel a Valóságot, a Szentlelket? Nyilván az állításaink megérvelésével! A kérdések, értelmet és szívet megnyugtató megválaszolásával. A Hang, pontosan Jézus állításainak a magyarázatában kínál fel páratlan gazdagsággal olyan kincseket, amelyek az értelem, és a szív kérdéseire adott válaszaival fogalmazza meg a Szentlélek valóságát. A szeretet rendjét.
Ez a rend attól rend, hogy az igen, igen, és a nem, nem. Úgy, ahogy Jézus tanította.
Minden ember számára az érveléssel való egyetértésben, vagy meg nem értésben rejlik a nyitottság kulcsa. Az utóbbi időben, nyilvánosan és a háttérben, komolyabb megokolás nélkül hangzottak el olyan állítások, melyek ellent mondanak a Hang értékrendjének.

Fontosnak tartom, hogy a Hang tanítására támaszkodva, állást foglaljak ezekben a vitatott kérdésekben. Ennek alapján: Igent mondok a Hang 43 kötetnyi tanítására, amennyiben az szinkronba hozható az Evangéliumokkal. Nemet mondok arra, hogy a Hang tanítása, 43 köteten keresztül, Dombi Ferenc tanítása lenne.

Igent mondok a Hangban található azon tanításra, amelyben azt fogalmazza meg, hogy minden, ami az ember bensőjéből születő gondolattal építi, buzdítja, vigasztalja az embert, az Jézustól van. Nemet mondok arra az állításra, hogy az építő, buzdító, vigasztaló gondolatok is, minden ember saját gondolkodásából fakadnak.

Igent mondok a Hang által tanított reinkarnáció valóságára, mint az egyén, sok-sok földi élete által való, Jézust útként való megtalálásának a lehetőségére. Nemet mondok arra az állításra, amelyben az ember, csak egyetlen földi élet lehetőségével rendelkezik.

Igent mondok a Hang azon tanítására, amelyben az Isten Országának önmagamban való megtalálása, egy életre szóló feladat. Nemet mondok az Isten Országának építését megfogalmazó feladatra, amit többek között a körülmények jobbá tételével, a politika terén való állásfoglalással, a világi igazságosság melletti kiállással érhetek el.

Igent mondok a Hang tanításának azon tartalmára, amelyben az Istent szeretés magatartását, nem köti össze a családcentrikus szemlélettel. Nemet mondok arra a látásmódra, amely az Istennek tetsző magatartás feltételeként, a házasságban, a minél több gyerek vállalásával való életben fogalmazódik meg.

Igent mondok a Hang tanításának a nevelés, és a felelősség témakörében megfogalmazott állítására, amely szerint csak önnevelés létezik. Ebből adódóan, mindenki csak önmagáért felel. Nemet mondok arra a törekvésre, amely feladatként fogalmazza meg a gyerekek, és a felnőttek Istent szeretővé való nevelését, az irántuk táplált felelősségből kiindulva.

Igent mondok a Hang azon tanítására, amelyben minden embernek csak annyit kell megtennie a szeretetben, amennyire képes, és amit aznap meg tud tenni. Nemet mondok arra az igényre, amely az Istent szeretést, az Istennek tetszés szintjét a Teréz anyává, Assisi Szent Ferenccé, vagy Böjte Csabává válásban látja csak meg.

Igent mondok Jézus Istenségére, és igent mondok Jézus életre kelésére. Nemet mondok, annak bizonyíték híján való eldönthetetlenségére, hogy Jézus ember volt, vagy Isten, s ezáltal lehet, hogy feltámadt, de lehet, hogy nem.

Nyolc igen, s nyolc nem. Nyilvánvalóan nem csak ebben a nyolc kérdéskörben mondok igent a Hang tanítására. Ebben a nyolc kérdéskörben látom a legélesebb különbségeket a Hang tanítása és az általam ismert Bokor tanítása között. Fel kell tennünk a kérdést: mitől Hang a közösségünk? A válaszom: attól, hogy a Hang tanításához alakított látásmódú emberek, egy közös látásmódban, közösséget alkotnak. Egészen addig, amíg a Hang neve alatt, a Hang tanításával ellentétes tartalmak, nem kerülnek tanításra.
Jézus minden egyes szavát nagyon komolyan gondolta. Olyan komolyan, hogy az anyagtesti életével fizetett érte. Önként! Ez a magatartás alapozhatta meg azt az erkölcsi tartalmat, amelyben felszólít bennünket is az egyértelműségre. Az igenre, és a nemre! Így mondok igent a Hangra, amely az Igazság fájaként, a szeretetet tanulni, és megvalósítani akaró közösségben teremte meg tízéves gyümölcsét. Így mondok nemet a Hang tanításával ellentétes tartalmú állításokra, mint olyan fára, amely a közösségben feszültséget, meg nem értést, kirekesztést, sértődöttséget, felelősségre vonó magatartást, megosztottságot szült, mint gyümölcsöt. De addig is a számomra nem marad más, mint az elfogadott, az értékeimmel ellenkező tartalmú tanítástól való, RADIKÁLIS ELHATÁROLÓDÁS!


Szabó JánosVissza az oldal tetejére

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe