JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Egyedül a kereszténység üdvözít?

Gondolkodás-átalakítás > SZERETET

6/503. EGYEDÜL A KERESZTÉNYSÉG ÜDVÖZÍT?
Kérdező:
1. Mi biztosítja legjobban lelki, szellemi fejlődésemet?
2. Vállalkozásom sikertelenségéről szeretnék hallani, és most hogyan tovább?
3. Egyedül a kereszténység üdvözít?
HANG:"
1. Neked is az biztosítja legjobban benső világod fejlődését, ami minden emberét: ÉN. Aki Velem jár, az nem jár sötétben, mert övé az élet világossága. Én vagyok az a FÉNY, mely nemcsak megvilágosít mindent, hanem úgy világosítok meg mindent, hogy ennek hatására kénytelenek lelepleződni mindazok, akik e FÉNYBE kerültek.
Számodra tehát, és az egész világ számára nincs másban megoldás, csak Bennem. Ez gyakorlatban nem jelent valami különleges, valami rendkívüli magatartást. Éppen ellenkezőleg! Ez a legtermészetesebb életforma. Úgy teremtett titeket a TEREMTŐ, hogy mindenki annyiban valóságos ember, amennyiben Velem azonosítható. Csak abban és csak annyiban tudok bennetek élni, amennyiben vállaljátok azt a természetes emberi életet, amely értelmileg örök távlatokban gondolkodik, akaratilag pedig a jelen pillanatot szenteli meg azáltal, hogy azt a jót akarja másnak, amiről meggyőződött, hogy neki is jó.
Csak az ÉN békém biztosíthat biztos lelki, szellemi fejlődést minden földön élő embernek. Az Én békémnek pedig az a lényege, hogy vállalja a mulandó élet elvesztését abban a biztos tudatban, hogy csak az marad meg örökre, amit szeretetben másnak odaadott. Ennek az életformának kidolgozása az, amiért leszülettél a földre.
2. Vállalkozásaid sem lepleződnek le megfelelő módon az Én fényem nélkül. Én nem azért jöttem a földre, és nem azért maradtam itt köztetek és bennetek, hogy megszüntessem a munkanélküliséget és elhalmozzalak benneteket feladatokkal. Azért sem jöttem, hogy karba tett kézzel várjátok, hogy a sült galamb a szátokba repüljön. Azért jöttem, hogy elmondjam és megmutassam:"Keressétek az Isten országát és az ő igazságát. A többit megkapjátok hozzá." Nem az, aki mondja Nekem Uram, Uram, megy be az Isten országába. És az sem aki nem mondja. Isten országa azé, aki azt keresi.(Máté 6:33).
3. Egyedül ÉN üdvözítek. Nem intézmények. De tudomásul kell vennetek, hogy intézmények nélkül nem élhettek a földön. Az az
intézmény, mely önmagát Velem tökéletesen azonosnak mondja, nem mond igazat! Amikor Én LÉTAZONOSSÁGRÓL beszélek veletek kapcsolatban, akkor ezt kizárólag az
erkölcsi létrendre vonatkoztatva mondhatom, tehát a SZERETET megélésének létrendjére. Ez a ti boldogságotok területe.
Mivel természeteteknél fogva a Velem létazonos SZERETETRE vagytok teremtve, ezért nagyon is lehetséges, sőt szükséges, hogy a kereszténységen kívül is megtalálható legyen az üdvösség. Mint ahogy a kereszténységen belül nem található meg akkor, ha valaki sem Rám, sem a természetéből felismerhető szeretetre nem hajlandó odafigyelni.
Megáldalak a BUZGALOM LELKÉVEL!"
Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe