JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Hang Tábor

Gondolkodás-átalakítás > IRGALOM

36/3822.
Kérdező:
HANG TÁBOR
Uram! A Te szavaiddal szeretnénk megnyitni ebben az évben a HANG-TÁBORT.
HANG: "Drága Gyermekeim!
Betelt az idő. Elérkezett hozzátok az Isten Országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az Örömhírnek!
Immár vagy kétezer évvel ezelőtt is e szavakkal nyílt meg az ÉG számotokra, hogy ha körülöttetek nem is, de bennetek megteremtődjék az Isten országa. E szavakkal nyitom meg ma is számotokra e TÁBORT! A lényeg soha nem az, ami rajtatok kívül van, hanem az, amit magatokban hordoztok.
Ti azért jelentetek meg a földön, hogy megtérjetek. Az a megtért ember, aki vállalja a gondolkodásának, életszemléletének megváltoztatásának a munkáját. Azok, akik e táboron rész kívánnak venni, és ti akik e tábort szerveztétek, erre a feladatra vállalkoztatok. Bár azok, akik e táborra jelentkeztek, tanulni akarnak és nem tanítani, de nektek, akik e tábort szerveztétek, tudnotok kell, hogy titeket is tanítani foglak a többiek által! Az egészséges nyitottságnak, tehát a tanulékonyságnak gyermeki magatartását várom el tőletek.
Nincsenek véltetlenek! Ennek az évezrednek utolsó évében e tábor alkalmával olyan döntések fognak születni lelketekben, amelyek az elvkövetkezendő időszakra a Szentlélek hatékony működését, tehát azt az istenadta szabadságot hozzák létre bennetek, amely szabadság együtt jár azzal a tiszta látással, amely az 'általános, tehát az univerzális hitet' állítja életetek fókuszába. 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' E főparancsot pontosítottam akkor, amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy úgy szeressétek egymást, amint Én, Jézus, szerettelek titeket! Erről fog szólni e tábor mondanivalója. Erre adom áldásomat a Szentlélek vezetése által.
Folyamatról van szó! Van közöttetek olyan, akiben már  egy évvel ezelőtt kezdődött e folyamat, és  van olyan, akiben most fog elkezdődni. De itt nem versenyfutásról van szó. Nincs előnyben az, aki már tavaly elindult, és nincs hátrányban az, aki még csak az idén indul el. Úgy vagytok ezzel, mint azok a szőlőmunkások, akik különböző időben állhattak munkába, s ugyanannyi bért kaptak. Az igazság rendjében ez lehet bosszantó, de Isten országa az IRGALOM rendjébe emel benneteket, s így megértitek, hogy az Isten szeretete mindenki számára a teljesen Önmagát adó, kimeríthetetlenül boldogító szeretet. Ebben az országban szinte nagyobb öröm a másik lelki gazdagságának megtapasztalása, mint a sajátod! De igazságtalanság sincs, mert bizonyos értelemben nincs a majd a jövőben elérendő CÉL. Nincs, mert maga a CÉL indul el mindannyitokban. Tehát az Általam, Velem és Bennem kibontakozó örömteli élet. Tehát mégis folyamatról van szó, mert Isten világában csak kezdet van, de vég nincs soha! A szellemi teremtmények egyre kibontakozóbb szeretetnek, békének, boldogságnak hordozói, ha vállalják azt az állapotszerű gondolkodásátalakítást, amelynek e tábor, mint szerető Szívemnek állomása, teremti meg a megfelelő feltankolást, beirányulást, és nekilendülést.

Megáldalak benneteket
SZERETŐ SZÍVEM KIMERÍTHETETLEN SZERETETÉVEL!"

FŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe