JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Bevezetö

Gondolkodás-átalakítás > CSÜTÖRTÖKI TANÍTÁSOK


Kedves Testvérek!

Isten kegyelméből 1998. március 26-ától 3 és fél éven át szeretett földi tanítómhoz, Feri bácsihoz (Dombi Ferenc katolikus paphoz) járhattam Jézust tanulni.
Alig vártam a csütörtöki napokat, hogy újra hallgathassam őt. Fáradhatatlanul válaszolt kérdéseinkre, nem nyugodott, amíg értelmet megnyugtató választ nem adott.
Rendíthetetlen hite, Isten iránti szeretete, bizalma, hűsége, bátor tanúságtevő élete örökre példa.
Rendkívül szemléletes előadása, derűje, jó kedélye vonzott újra és újra. Csodálatos, hogy mennyire ’két lábbal a földön’ élt, ő, aki lelke antennájával nap mint nap a mennyel tartotta a kapcsolatot.

Kezdetben lelkesen jegyzeteltem, de rá kellett jönnöm, hogy ez nekem nem elég. Júniusban aztán vettem egy diktafont, és Feri bácsi megengedte, hogy felvételeket készítsek. 1998. jún. 18-án egy igen gazdag anyagot vehettem fel, sikerrel. És milyen jó volt otthon többször meghallgatni, kijegyzetelni! Majd következett a sokszorosítás a testvéreknek.
Három éven keresztül minden csütörtökön felvettem Feri bácsi kérdéseinkre adott válaszait. Később egy testvérünk felvetette, hogy jó lenne ezekből a felvételekből leírni, és a Hang-újságban megjelentetni. Örömmel kezdtem munkába.
2002. májusa óta olvashatják a testvérek, amit Feri bácsinál tanultunk.

Az eddig összegyűlt anyagot szeretettel ajánlom Jézust tanuló testvéreimnek!


2005. március 26.

Torma Károlyné Erzsi


Vidéken élő közösségbeli testvéreim többször felemlegették még életében, mennyire sajnálják, hogy a távolság miatt nem vehetnek részt a heti rendszerességgel megtartott közösségi tanításain.
Minden héten kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken délután közösségi tanulás volt Feri bácsinál a lakásán. Közben életgyónásokat hallgatott. Vidéken - ahová hívták - és Budapesten előadásokat tartott, havonta kétszer misézett, és 43 kötetnyi könyvbe foglalta Jézus benne megszólaló válaszait a Hozzá írt levelekre.
Jelen kiadású könyvünk, mint ahogy a címe is jegyzi, a csütörtöki közösség magnóra rögzített hanganyagának első, véletlenszerűen válogatott részét tartalmazza. Ez a rendelkezésünkre álló hanganyag körülbelül 1/5 része. A hanganyag szövegét természetesen alaposan át kellett javítani, hiszen a beszéd közben jelentőséggel bíró elhallgatásokat, bólintásokat, kézmozdulatokat, hirtelenjében megfogalmazott félmondatokat, utalásokat érthetővé, olvashatóvá kellett tenni. A javításnál alapvető szempont volt, hogy a lehető legkevesebb alakítással megőrizzük az összejövetelek légkörét, szóhasználatát.

Feri bácsit nagyon sokan megismerték országszerte és világszerte is a személyes találkozásokon és a HANG-könyveken keresztül. Megismerték és megszerették!
Mindazoknak, akik nem lehettek részesei Feri bácsi csütörtöki tanításainak, e könyvön keresztül azt kínáljuk, hogy éljük át együtt újból azt, hogy csütörtök délután van. Mindannyian megérkeztünk Feri bácsi József körúton bérelt lakásába. Lassan elcsendesülünk. Feri bácsi is leül az ajtó melletti megszokott kis foteljába. Elénekeljük az "Itt vagyok végre, jó Uram!" című dalt, majd Feri bácsi rövid bevezető imáját hallgatjuk, s elkezdődik a beszélgetés.
Hallgassuk Feri bácsi válaszait!
Hallgassuk azt, akiben azért szólalt meg Jézus Krisztus, hogy általa is tanulhassunk.
Ahogy Ő szokta mondani: -
ALAKÍTSUK ÁT GONDOLKODÁSUNKAT!

Budapest, 2005. június

Szabó JánosVissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe