JÉZUS HANG-JA TANÍTVÁNYI KÖZÖSSÉGE


A tartalomhoz

Főmenü:


Jézus vére valóban ital

Gondolkodás-átalakítás

22/2170.

Kérdező: JÉZUS VÉRE VALÓBAN ITAL?
Jézus hogyan ajánlhatta vérét ivásra? Ez akkor iszonyat volt!
HANG: "Kedves Barátom!
Testemet enni és véremet inni, ez ma is iszonyat sok ember számára. Pedig aki nem táplálkozik Velem, abban nem lesz élet! Persze, a test nem használ semmit! A lélek az, aki éltet! Az Én testem és vérem lélek és élet!
Az Utolsó vacsorán nagyon ügyeltem arra, hogy ne csak valami szóvirágnak fogjátok fel szavaimat. Ezért tettem hozzá, hogy amit tanítványaimnak nyújtottam, az ugyanaz a vér, amit értetek kiontok!
A kenyérszaporítás után (János 6) mindenki megbotránkozott szavaimon! Tanítványaim is! Ma is ezt teszitek! Nem hisztek Nekem, mert számotokra borzalmas, iszonyatos, amiket mondok.
Nem hiszitek el azt sem, hogy bárányként küldelek benneteket a farkasok közé, és azt sem, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket. Nem hiszitek el, hogy mindenkit, még magatokat is "gyűlölnötök" kell Értem! Nem hiszitek el sem a hetvenhétszer-hétszer megbocsátást, sem a gonosznak ellene nem állást. Nem hiszitek el, hogy az Élet megnyeréséhez az út az élet elvesztésén vezet keresztül, és azt sem, hogy szolgája, rabszolgája legyen az a másiknak, aki első akar lenni közöttetek. Nem hiszitek el, hogy mosnotok kell egymás lábát, és nem hiszitek el, hogy vigyáznotok kell Rám, ha nem akartok Engem és magatokat kárhoztató módon elveszíteni. Nem hiszitek el, hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne nevezzétek magatokat sem atyának, sem úrnak, mert egy a ti Atyátok és uratok!
Kedves Barátom! Ha Én szempontnak tartottam volna azt, hogy ti mit tartotok iszonyatosnak, és mit tartotok szalonképesnek, akkor nem neveztem volna vezetőiteket meszelt síroknak, és nem kiáltottam volna rájuk jajokat!
Hidd el! Nem az volt az iszonyat, amiket Én mondottam, hanem az, amit ti Velem csináltatok! Az iszonyat az volt és az ma is, hogy még az Istent is felfeszítitek, csak ne legyen tükör, amelyben magatokra ismerhetnétek!
Igenis! Az Én testem valóban étel és az Én vérem valóban ital! És aki nem eszi az Én testemet és nem issza az Én véremet azzal az élő hitből fakadó meggyőződéssel, hogy a szentmisén, az Úrvacsorán, testemmel és véremmel táplálja lelkét (természetesen akkor is, ha egy szín alatt vesz magához Engem), abban bizony nem lesz élet!
Kedves Barátom! Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy miért botránkoztak meg Rajtam mások, hanem arra, hogy ti ne botránkozzatok, hanem fogadjatok el Engem az örök életre vezető ÚTNAK!
A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a lehetőségeknek, mint talentumoknak felhasználásával történő másokon segítés életformát csak az képes gyakorlatban megvalósítani, aki az Utolsó vacsorán elhangzott szavaimat nem arra használja fel, hogy hogyan és miért lehetne azokat másképpen értelmezni, hanem arra, hogy elhiggye: azért adtam teljesen oda magamat nektek, hogy bennetek is ezt éljem tovább, tehát nektek is teljesen adnotok kell magatokat egymásnak! Az elveszítés félelme nélküli mindent birtoklás csak a mindent odaadás által valósulhat meg!
Kedves Barátom! A többi kérdésedre azért nem válaszolok, mert Én nem azért jöttem közétek, hogy tudományoskodjam, hanem azért, hogy bennetek éljek.
A sport, a művészet és a tudomány a legveszélyesebb területek arra, hogy könnyen eltévedjetek a Hozzám vezető úton. Ezek nem rosszak önmagukban, de mivel mulandó sikerrel is kecsegtetnek, ezért csak annak szabadna használnia, vállalnia ezeket, aki lelke mélyén meghallja az erre irányuló Lelkem szavát, s Irántam való szeretetből tenné azt, amit tenni akar e területeken. Közvetlen segítséget bárkinek adok úgy a sport, mint a tudomány és a művészet terén, ha valakinek ez lelki épülését szolgálja. De aki médium által akar e területeken előbbre jutni, az olyan fáradságtól akarja megkímélni magát, ami cáfolná ezt a gyakran hangoztatott tételemet: Veletek és értettek mindent, de helyettetek semmit!
Szeretlek és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
Vissza az oldal tetejéreFŐOLDAL | Gondolkodás-átalakítás | TANÍTVÁNYOK | LELEPLEZŐ | ÖRÖMÜNNEP | Párbeszéd-ima | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Az oldal frisítve 2018.03.16-án.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe